Tesaurus Bahasa Melayu Edisi Kedua
oleh Abdullah Hassan


Versi eBook

RM21.90

e-ISBN:
Tarikh Terbit:
28 Dec 2015
Jumlah Muka Surat:
310
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Publishing House

Tesaurus menyenaraikan perkataan-perkataan dan frasa yang serupa maknanya. Kegunaan tesaurus adalah bagi membantu pengarang menghasilkan tulisan yang segar gaya bahasanya. Apabila sesuatu perkataan itu selalu diulang-ulang penggunaannya, ia menyebabkan hasil tulisan terasa basi dan hambar. Seterusnya, hasil tulisan itu kurang menarik untuk dibaca. Oleh hal yang demikian, gantikan perkataan yang sudah klise dengan perkataan ataupun frasa lain yang serupa makna.

Entri yang disusun mengikut urutan abjad, A - Z.

Buku Berkaitan