Buku

Gaya Kepimpinan di Tempat Kerja

oleh Abdullah Hassan, Ainon Mohd

RM 23.00 / RM 26.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-369-077-0

Muka Surat: 266

Saiz: -

Tarikh Terbit: 10 Apr 2011

Pemimpin super TAHU

Kerana satu perkataan, seluruh organisasi bergerak.

Kerana satu arahan, gaya kerja berubah.

Kerana satu pandangan, persepsi pengikut beralih arah.

Pemimpin super SEDAR

Ada sebahagian pengikut berkata ya, sebahagian berkata tidak.

Ada pemimpin diangkat dan ada pula yang ditolak.

Ada pula yang diangkat awalnya akhirnya tertolak.

Pemimpin super MAHU

Menguasai kunci mengawal pengikut.

Memegang lebih daripada satu kuasa dalam organisasi.

Pengikut akur, pemimpin jadi tenang. Buku Gaya Kepimpinan di Tempat Kerja memberi langkah kepada anda bagi menjadi pemimpin super.

Bahagian 1: MEMAHAMI KEPIMPINAN

Bahagian 2: KAJIAN KEPIMPINAN

Bahagian 3: CIRI-CIRI PEMIMPIN

Bahagian 4: GAYA PIMPINAN TRANSFORMASI

Bahagian 5: PENGURUS DAN PEMIMPIN

Bahagian 6: PEMIMPIN DAN KUASA

Bahagian 7: PEMIMPIN DAN PENGARUH

Bahagian 8: PEMIMPIN DAN PENGAMPU

Bahagian 9: PEMIMPIN DAN POLITIK PEJABAT

Bahagian 10: PEMIMPIN SEBAGAI PELERAI KONFLIK

Bahagian 11: PEMIMPIN DAN MENYELESAIKAN MASALAH

Bahagian 12: KESILAPAN PEMIMPIN

Bahagian 13: PEMIMPIN DAN MEMBUAT KEPUTUSAN

Bibliografi

Mendorong Diri Sendiri

Koleksi Terindah Peribahasa Melayu

Kamus Inggeris-Melayu untuk Penterjemah

Guru Sebagai Mentor

Kenapa Saya Tidak Berfikir Begitu?

Anda Berfikir Bagaimana

Kamus Peribahasa Sekolah Menengah

Kejayaan dari Dalam

Kamus Peribahasa Sekolah Rendah

Teori & Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat...

Kemahiran Interpersonal untuk Guru

Teori & Teknik Ucapan Berpengaruh

Komunikasi untuk Pemimpin

Sistem Sosial Adat Perpatih

Tengku Menteri

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman

Sains Matematik dalam Acuan Bahasa Melayu dan Islam

Teori Sastera Taabudiyyah - Sastera untuk Pengabdian

Mendorong Diri Sendiri

Fonetik dan Fonologi

Koleksi Terindah Peribahasa Melayu

Kamus Inggeris-Melayu untuk Penterjemah

Kenapa Saya Tidak Berfikir Begitu?

Anda Berfikir Bagaimana

Kamus Peribahasa Sekolah Menengah

Kamus Peribahasa Sekolah Rendah

Teori & Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat...

Kemahiran Interpersonal untuk Guru

Teori & Teknik Ucapan Berpengaruh

Komunikasi untuk Pemimpin

Sintaksis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024