Mengapa Kami Bantah!
oleh Abdullah Hassan


Versi eBook

RMFREE

e-ISBN:
Tarikh Terbit:
28 Dec 2015
Jumlah Muka Surat:
Kategori:
Akademia,
Penerbit:
PTS Akademia

Versi Cetak

Dasar pengajaran dan pembelajaraan sains dan matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) yang mula dilaksanakan pada tahun 2003, adalah suatu dasar yang dipersoalkan oleh para dan intelek Melayu dan kaum lain dengan serius. Ada empat isu besar yang sering dikemukakan. Pertama, keabsahan dasar ini ditentang. Dasar PPSMI ini melanggar Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Di samping itu ia juga melanggar Perkara mengenai hak asasi rakyat, dan juga Akta Pendidikan.

Kedua, tujuan memandaikan rakyat melalui sebuah bahasa asing itu adalah bertentangan dengan teori pembelajaran. Kita belajar dengan berkesan melalui bahasa ibunda. Proses pembelajaran melalui bahasa ibunda sekarang sudah terbukti berjaya, dan dasar PPSMI ini memutar jarum jam ke belakang.

Ketiga, ada banyak kesan negatif penggunaan bahasa Inggeris ini kepada hasrat negara bagi membina bangsa Malaysia. Hasrat ini dilihat sebagai terancaman kuat.

Seterusnya, keempat, tujuan meningkatkan penguasaan, bahasa Inggeris pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik itu juga adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dari segi pembelajaran bahasa.

Oleh sebab itu Mengapa Kami Bantah!: Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris diterbitkan bagi menyuarakan pendapat dan pendirian cendekiawan yang berdasarkan kepada penyelidikan dan pemerhatian untuk makluman masyarakat umum. Ini adalah perlu demi media massa yang tidak begitu

1. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan 1

2. Pendirian Bersama Para Profesor SAKTI Seluruh Malaysia

Terhadap Dasar PPSMI 3

3. Nasionalisme dan Perjuangan Bahasa 9

4. Kekeliruan Sikap dan Budaya Pemimpin 27

5. Yang Kita Perjuangkan Bukan Sekadar Bahasa 41

6. Pencapaian Sakti Melayu Malaysia 1958-2002: Sebuah Tragedi

dalam Peradaban Melayu Moden 51

7. Musibah PPSMI dalam Konteks Cabaran Bahasa Melayu

sebagai Tunjang Tamadun 73

8. Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Pengantar Sains dan

Matematik: Mengapa Ditentang? Soalan yang Selalu

Ditanyakan 85

9. Penerimaan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa

Inggeris: Konflik Antara Dua Darjat 95

10. Bahasa Melayu akan Pupus 113

11. Ramalan Ngeri Masyarakat Budayawan 131

12. Kesan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan

Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) di Sekolah Rendah

dan Menengah 135

Senarai Kandungan

Mengapa Kami Bantah.book Page vii Thursday, February 12, 2009 12:23 PM

Mengapa Kami Bantah?

viii

Lampiran: Resolusi-Resolusi Terpilih

1. Memorandum Gerakan Memansuhkan PPSMI 181

2. Memorandum ASASI tentang Pengajaran Sains dan Matematik

Sekolah dalam Bahasa Inggeris 183

3. Kebimbangan Kumpulan Prihatin 187

4. Isu Bahasa & Pendidikan: Harapan Kumpulan Prihatin 191

5. Petisyen kepada Kementerian Pelajaran Malaysia 195

6. Resolusi Seminar Agenda Melayu 197

7. Usul Persatuan Penulis Kuala Lumpur (KALAM) 199

Bibliografi 201

Indeks 207

Buku Berkaitan