Kategori Buku › Pengurusan

12

Berucap dengan Yakin

Zetty Zahureen Mohd Yusoff, Md. Izuddin Ali

Surat, Minit Mesyuarat, Dokumen Perniagaan & Laporan

Samsudin Wahab

Mengurus Gerai Pameran

Muhd Abi Sofian Abd. Halim

Teori & Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat Kerja

Abdullah Hassan, Ainon Mohd

Panduan Menggunakan Teori Motivasi di Tempat Kerja

12

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023