Buku

Surat, Minit Mesyuarat, Dokumen Perniagaan & Laporan

oleh Samsudin Wahab

RM 19.00 / RM 22.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 182

Saiz: 9x6x0.4

Tarikh Terbit: 26 Jul 2005

Buku ini sesuai dijadikan buku panduan kepada pelajar sekolah dan siswa siswi dalam mengendalikan persatuan. Ia memandu pengguna menyediakan minit mesyuarat, dokumen perniagaan dan laporan dengan teratur serta mengikut format yang betul.

Prakata

Bahagian 1
Bab 1: Apa Itu Surat?
Jenis-jenis Surat Perniagaan
Surat Rasmi

Bab 2: Bahasa Surat
Pilihan Ayat dalam Menulis Surat

Bab 3: Struktur Ayat
Pengenalan
Idea Utama
Rumusan Tindakan
Penutup
Format Surat Rasmi
Format Surat Rasmi 2

Bab 4: Mengurus Surat
Menguruskan Surat Masuk
Menguruskan Surat Keluar

Bab 5: Mengurus Kompelin
Menulis Kompelin
Menguruskan Kompelin

Bab 6: Surat Jualan
Kelemahan Surat Jualan
Surat Jualan yang Berkesan

Bab 7: Surat Pertanyaan dan Jawapan
Surat Memohon Katalog dan Sebut Harga
Surat Balasan kepada Pertanyaan

Bab 8: Surat Makluman dan Iringan
Apa Itu Surat Makluman dan Iringan?
Contoh-contoh Surat Iringan

Bab 9: Notis dan Iklan
Notis
Iklan
Risalah atau Leaflets dan Lembaran Maklumat

Bab 10: Surat Memohon Pekerjaan
Menulis Surat Permohonan Pekerjaan
Permohonan Jawatan Kosong
Permohonan Jawatan yang Diiklankan
Resume

Bab 11: Dokumen Mesyuarat
Notis dan Agenda Mesyuarat
Minit Mesyuarat

Bab 12: Edaran, Majalah dan Buletin
Edaran Mengumumkan Perubahan dalam Organisasi Perniagaan
Buletin atau Newsletter

Bab 13: Surat Tuntutan Bayaran Perniagaan
Objektif Surat Tuntutan Hutang atau Kredit
Pembalasan Surat Tuntutan Bayaran

Bab 14: Penggunaan E-mel dalam Komunikasi
Kelemahan dalam Penggunaan E-mel
Mewujudkan ‘Rappo’ Elektronik

Bab 15: Penyediaan Itenari atau Jadual Perjalanan

Bahagian 2
Bab 16: Apa itu Laporan?
Panduan Menulis Laporan (Sumber: Plain English Guide To Writing Report)
Cara Menulis Laporan ataupun Teori

Bab 17: Format Laporan Secara Umum
Format Laporan

Bab 18:Laporan Tugas Luar
Jenis Laporan

Bab 19: Laporan Perbelanjaan Penyelidikan
Maklumat dalam Laporan
Lampiran Laporan

Bab 20: Laporan Projek Tahun Akhir
Pengenalan
Penyediaan Laporan
Format Laporan

Rujukan
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024