Buku

Mengurus Gerai Pameran

oleh Muhd Abi Sofian Abd. Halim

RM 18.00 / RM 21.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 159

Saiz:

Tarikh Terbit: 1 Mar 2005

Susun atur pameran menentukan gerai anda menarik perhatian pelanggan ataupun tidak. Buku ini memberi panduan kepada usahawan tempatan bagi mendedahkan mereka kepada perkara yang perlu dilakukan dalam menyertai pameran.

Prakata

1. Pendahuluan
Definisi Pameran Perniagaan
Fungsi Pameran sebagai Media dalam Komunikasi
Hubung Kait antara Pameran dengan Komunikasi Pemasaran
Teori Komunikasi dalam Pameran
Kepentingan Pameran dalam Perniagaan
Perkembangan Pameran Perdagangan
di Malaysia

2. Komunikasi Pemasaran dalam Perniagaan
Campuran Promosi
Kepentingan Campuran Promosi dalam
Jualan Produk
Komunikasi Korporat
Langkah-langkah dalam Komunikasi Pemasaran
Pembangunan Teknologi Komunikasi

3. Pameran dalam Komunikasi Pemasaran
Jenis Pameran
Fungsi Pameran dalam Perniagaan
Peringkat Pameran dalam Perdagangan
Penganjuran Pameran
Peranan Penganjur dalam Pameran Perdagangan
Kesan Pameran dalam Dunia Perdagangan
Masalah Komunikasi dalam Pameran Perdagangan
Kritikan pada Pameran
Pengurusan Pameran

4. Reka Bentuk Persembahan Pameran
Proses Pentafsiran dan Pengertian
Pengurusan Strategik dalam Pameran
Objektif Pameran
Mengenal Pasti Kumpulan Sasaran
Maklumat yang Hendak Disampaikan
Persembahan Pameran
Mengenali Gelagat Pengunjung
Menetapkan Belanjawan
Penilaian Semula
Kreativiti dalam Persembahan Pameran

5. Merancang Maklumat dalam Pameran
Mengenal Pasti Matlamat Pameran
Memilih Maklumat yang Sesuai
Menganalisis Pasaran
Menyampaikan Maklumat
Saluran Penyampaian di Gerai Pameran
Menilai Semula
Kertas Kerja Penyertaan Pameran
Contoh Kertas Kerja: Proposal Menyertai Pameran

6. Khalayak Sasaran dalam Pameran
Kepentingan Khalayak Sasaran
dalam Pameran
Mensegmentasikan Pasaran
Langkah-langkah Mengenal Pasti
Kumpulan Sasaran
Skala Liputan Kawasan dan Khalayak

7. Reka Bentuk Persembahan Pameran
Tujuan Penyertaan
Menentukan Konsep Pameran
Menentukan Maklumat Disampaikan
Reka Bentuk Jadual Pameran
Memilih Lokasi Gerai Pameran
Bentuk dan Saiz Gerai Pameran
Hiasan Gerai Pameran

8. Mengurus Gerai Pameran
Budaya Menguruskan Pameran
Kepentingan Pengurusan Gerai Pameran
Merancang Gerai Pameran
Pengurusan Prapameran
Menguruskan Pameran
Pengurusan Pasca Pameran
Belanjawan
Perancangan Strategik Gerai Pameran
Senarai Semakan Pengurusan Gerai Pameran

Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024