Buku

Ekonomi Malaysia

oleh Mohd. Razani Mohd. Jali, Fauzi Hussin, Siti Hadijah Che Mat

RM 23.00 / RM 26.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 213

Saiz: 9x6x0.4

Tarikh Terbit: 31 Dec 2003

Selain daripada menambahkan lagi koleksi bahan bacaan, tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk dijadikan rujukan utama bagi mereka yang mengambil kursus Ekonomi Malaysia di institusi pengajian tinggi.

Buku Ekonomi Malaysia ini ditulis berdasarkan silibus terbaru yang digunakan di Universiti Utara Malaysia dan juga memuatkan maklumat-maklumat tambahan di luar daripada sukatan pelajaran serta isu-isu semasa yang berkaitan dengan Malaysia. Buku ini mengandungi lapan bab dan setiap bab ditulis dengan gaya bahasa yang senang difahami.

Prakata
Bab 1: Sejarah Perkembangan Ekonomi Malaysia
Bab 2: Perancangan Dan Pembangunan Ekonomi
Bab 3: Penduduk
Bab 4: Sektor-Sektor Ekonomi
Bab 5: Wang, Harga Dan Inflasi
Bab 6: Perusahaan Awam
Bab 7: Perdagangan Antarabangsa
Bab 8: Malaysia dan Hubungan Luar
Rujukan
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024