Guru Sebagai Mentor
oleh Salhah Abdullah, Ainon Mohd


Versi Cetak

RM 26.5

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 29.5
Format:
Saiz: -

Jumlah Muka Surat: 280

ISBN-13: -

ISBN-10: 983-3376-31-2

Tarikh Terbit: 15 Sep 2005

PTS Publishing House


Versi eBook

RM 17.90


Buku ini dapat memmimbing guru menjadi mentor kepada pelajar, guru permulaan, guru pelatih dan rakan guru. Antara perkara menarik yang dibincangkan adalah aplikasi teori psikologi dalam pementoran, kemahiran mengurus pementoran dan cara mengurus program.

Kata Pengantar

Bahagian 1: Apa Itu Mentor?
Bab 1 Latar Belakang Mentor
Bab 2 Bagaimana Hendak Belajar?
Bab 3 Mengapa Kita Perlukan Mentor?
Bab 4 Analogi Mentor
Bab 5 Ciri-ciri Mentor Efektif

Bahagian 2: Peranan Mentor
Bab 6 Mentor sebagai Role Model
Bab 7 Mentor sebagai Pendidik
Bab 8 Guru sebagai Mentor Pelajar
Bab 9 Guru Mentor kepada Guru Permulaan
Bab 10 Tanggungjawab Mentor kepada
Guru Permulaan

Bahagian 3: Aplikasi Teori Psikologi dalam Pementoran
Bab 11 Psikologi sebagai Sains dan Seni
Bab 12 Aplikasi Teori Jendela Johari
Bab 13 Teori Konsep Diri
Bab 14 Bagaimana Konsep Diri Tercipta?
Bab 15 Kesan Konsep Diri ke atas Keyakinan Diri
Bab 16 Kesan Label ke atas Konsep Diri
Bab 17 Teori Estim
Bab 18 Strategi Meningkatkan Estim

Bahagian 4: Rumpun Kemahiran Mentor
Bab 19 Komunikasi Berkesan
Bab 20 Kemahiran Kaunseling
Bab 21 Kemahiran Mendengar
Bab 22 Kemahiran Bertanya
Bab 23 Kemahiran Memberi Fokus
Bab 24 Kemahiran Parafrasa
Bab 25 Kemahiran Maklum Balas
Bab 26 Menyemak Persepsi
Bab 27 Kemahiran Refleksi

Bahagian 5: Kemahiran Mengurus Pementoran
Bab 28 Hasil Tinjauan Kemahiran Mentor
Bab 29 Kemahiran Mengurus Pembelajaran
Bab 30 Refleksi
Bab 31 Antara IQ, EQ dan SQ

Bahagian 6: Mentor dan Organisasi
Bab 32 Mentor dalam Organisasi
Bab 33 Variasi Mentor dan Pementoran

Bahagian 7: Mengurus Program
Bab 34 Prinsip dan Perancangan Program
Bab 35 Strategi Pelaksanaan Program
Bab 36 Model Pelaksanaan Program
Bab 37 Guru Pembimbing Sebagai Mentor
Guru Permulaan
Bab 38 Program Induksi Latihan mentor
Bibliografi
Indeks

Buku Berkaitan

Berita


Errata