Buku

Halal dan Haram dalam Islam

oleh Yusuf Al-Qaradhawi Ph.D., Mohd Hafiz bin Daud

RM 100.00 / RM 103.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-411-644-6

Muka Surat: 896

Saiz: 7x10

Tarikh Terbit: 15 Mar 2016

Buku Halal dan Haram dalam Islam karangan Syeikh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ini adalah cetakan yang ke-70 ataupun lebih (tidak dapat dipastikan). Beliau berdoa semoga buku ini memberi manfaat kepada penulis, penerbit, dan pembacanya. Beliau juga berdoa semoga umat Islam dapat menjaga tingkah laku selari dengan hukum-hakam yang terkandung dalam Al-Quran dan sunnah tanpa menghiraukan ideologi-ideologi yang diimport daripada luar.

 

Kelainan Buku Halal dan Haram dalam Islam Edisi Kemas Kini:

 

Al-Qaradhawi menambah baik isi kandungan berbanding cetakan sedia ada sejak lebih 40 tahun yang lalu.

 

Hadith-hadith dalam buku ini dijelaskan sumber dan martabatnya berbanding buku sebelum ini yang ringkas.

 

Beberapa hadith yang dilihat tidak perlu dalam edisi sebelum ini dibuang. Namun, ia tidak menjejaskan hukum asal yang terkandung dalam buku ini.

 

Al-Qaradhawi turut memuatkan lampiran soalan-soalan berbangkit pembaca buku Halal dan Haram dalam Islam yang sebelumnya. Antara soalan, kritikan, dan jawapan yang dikemukakan dalam buku ini adalah:

 

 • Hukum mengharaman sembelihan orang Majusi kerana mereka adalah Musyrikin.

 • Isu susunan ayat-ayat Al-Quran tentang arak.

 • Isu aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi.

 • Hukum harus isteri melayan tetamu suami.

 • Hukum mengharuskan onani bagi mereka yang mempunyai kehendak naluri seks yang kuat.

 • Isu pengharaman kahwin mut'ah.

 • Hukum perancangan keluarga dan faktor-faktor yang mengharuskannya.

 • Isu talak ke atas isteri yang sedang haid.

 • Isu pengharaman dadu dan pendapat yang memberi keringanan bermain dadu sekiranya tiada unsur taruhan.

Bahagian 1: Prinsip-Prinsip dalam Hal Halal dan Haram dalam Islam

Bahagian 2: Halal dan Haram dalam Kehidupan Islam

 • Makanan dan minuman

 • Pakaian dan perhiasan

 • Di dalam rumah

 • Pendapatan dan kerjaya

   

Bahagian 3: Halal dan Haram dalam Ikatan Perkahwinan dan Kehidupan Berkeluarga

 • Aspek naluri

 • Ikatan perkahwinan

 • Hubungan suami isteri

 • Perancangan keluarga

 • Hak-hak pergaulan suami isteri

 • Hubungan antara ibu bapa dan anak-anak

   

Bahagian 4: Halal dan Haram dalam Kehidupan Muslim

 • Kepercayaan dan tradisi

 • Muamalat

 • Hiburan dan rekreasi

 • Hubungan soaial

 • Hubungan pemerintah dan rakyat

   

Bahagian 5: Halal dan Haram yang Berkaitan dengan Amalan Hati

Bahagian 6: Lampiran

 • Pendahuluan

 • Surat Al-Allamah Syeikh Ibnu Baz terhadap isu yang berputar di sekitar buku saya, Halal dan Haram

 • Surat jawapan ringkas kepada Al-Allamah Ibnu Baz

 • Respons terhadap kritikan Syeikh Al-Albani dalam buku beliau, Ghayatul Maram fi Takhrij Ahadith Al-Halal wa Al-Haram

 • Jawapan balas terhadap tulisan Syeikh Al-Fauzan

 • Jawapan terhadap pengulas buku Halal dan Haram, cetakan Darul I'tisom

 • Bantahan terhadap komentar Syeikh Abdul Hamid Tohmaz

 

Penutup

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024