Buku

Hikmah Akhlak Islam: Rahmatnya kepada Muslim dan Non-Muslim

oleh Dr. Muhammad Atiullah Othman

RM 17.00 / RM 19.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-481-423-6

Muka Surat: 184

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 18 Mar 2020

Kategori: Agama, Islam, Islam Umum

Karya ini merupakan satu set pengalaman pengajaran akhlak Islam terhadap Muslim dan non-Muslim. Laras bahasa dan kandungannya diolah agar dapat memberi kefahaman mengenai akhlak Islam yang boleh difahami dan diamalkan.

Perbincangan akhlak Islam dilihat dari sudut pemikiran dan pengamalan. Perbincangan mengenai pemikiran berkenaan akhlak Islam membabitkan maksud akhlak Islam. Kemudian, perbincangan pemikiran akhlak Islam ditumpukan kepada sumber akhlak Islam, dan di akhiri dengan membandingkan akhlak Mahmudah dan akhlak Mazmumah.

Perbincangan mengenai pengamalan akhlak Islam membabitkan kekeluargaan, keguruan, adab murid, ekonomi, ijtihad ulama, organisasi, kepimpinan, politik dan interaksi bersama non-Muslim. Memandangkan bidang perbincangan sangat luas, buku akhlak Islam ini sangat sesuai bagi Muslim dan non-Muslim secara umum dan khusus kepada suami, isteri, ibu bapa, anak, guru, murid, pekerja, pemimpin, ulama, ahli ekonomi dan ahli politik. Bahkan, buku ini sangat sesuai bukan sahaja kepada penganalisis etika, moral dan akhlak, tetapi sangat sesuai kepada penganalisis ekonomi, politik dan sosial. Justeru, buku akhlak Islam ini sangat sesuai dinamakan “Rahmat Akhlak Islam untuk Semua”.

BAB 1: Pengenalan Akhlak Islam

Bab 2: Akhlak Berkeluarga

Bab 3: Adab Pelajar dan Guru

Bab 4: Adab Berekonomi

Bab 5: Adab Berselisih Pendapat

Bab 6: Adab dan Etika Pekerja Muslim

Bab 7: Adab dan Etika Berpolitik

Bab 8: Adab dan Etika Terhadap ‘Non-Muslim’

Bab 9: Rumusan dan Khatimah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024