Buku

Jin dalam Al-Quran

oleh M. Quraish Shihab

RM 16.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-0127-46-0

Muka Surat: 160

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 10 Aug 2012

Kategori: Islam, Islam Umum

Ketika al-Quran dan sunah mengkehendaki kita percaya kepada perkara yang ghaib termasuk jin, ia bertujuan membawa kita menyedari betapa sedikit pengetahuan kita. Di samping itu, ia juga bertujuan memberi sekelumit gambaran tentang pelbagai makhluk yang diciptakan Allah SWT, sama ada yang dikenali mahupun yang belum atau tidak pernah dikenali hakikatnya sama sekali. Memang sejak mula lagi al-Quran mengingatkan ada wilayah tertentu dalam kehidupan ini yang mana akal dapat berperanan dan ada pula yang ditetapkan-Nya berada di luar kemampuan akal. Allah SWT tidak memberi kemampuan itu kepada manusia kerana wilayah itu tidak diperlukan dalam melaksanakan kehidupan seharian sebagai hamba dan khalifah di permukaan bumi ini. Cukuplah dengan akal yang ada pada manusia dalam setiap gerak dan langkahnya. Atau boleh jadi Allah SWT menerangkan tentang jin, syaitan, dan malaikat bagi menyedarkan kita banyak perkara yang tidak diketahui, termasuk selok-belok kita sendiri.

Dalam buku ini, pembaca akan menemui hadis daripada berbagai rujukan agama. Penulis menghidangkannya tanpa melakukan saringan, tetapi sekadar menyebut sumbernya. Jelas ada di antaranya yang sahih dan ada juga yang tidak. Hadis yang bersumber daripada kitab-kitab hadis Bukhari dan Muslim diterima secara baik oleh pakar-pakar Islam. Riwayat-riwayat yang bersumber daripada kitab-kitab Sunan, iaitu Abu Daud, at-Tirmizi, dan an-Nasa’i juga diterima secara umum, walaupun pada peringkat yang lebih rendah berbanding riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu tahap kesahihannya rendah, tetapi tidak diabaikan sepenuhnya. Hadis-hadis tersebut penulis sajikan setidaknya sebagai gambaran tentang adanya pandangan atau kepercayaan sebahagian orang tentang kandungannya.

 1. Kepercayaan Tentang Makhluk Halus
 2. Islam dan Makhluk Halus
 3. Makna Jin dari Segi Bahasa
 4. Pandangan Masyarakat Jahiliah
 5. Adakah Jin?
 6. Apakah Jin Itu?
 7. Wawasan al-Quran Tentang Jin
 8. Unsur Kejadian Jin
 9. Jenis dan Golongan Jin
 10. Tempat dan Waktu yang Disukai Jin
 11. Dapatkah Jin Dilihat?
 12. Jelmaan Jin
 13. Kemampuan Jin
 14. >>> Mengharungi Angkasa
 15. >>> Pekerjaan Berat
 16. >>> Ghaib
 17. Makanan dan Cara Makan Jin
 18. Memanfaatkan Jin
 19. Jin Muslim
 20. Tugas Keagamaan Jin

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024