Buku

Kalam Cinta Daripada Tuhan

RM 26.00 / RM 29.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3892- 19-8

Muka Surat: 504

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Oct 2008

Kalam Cinta daripada Tuhan merupakan suatu kisah yang gambarannya menyentuh kalbu, dan berkisar pada perkara yang berlaku pada masa ini. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan mahasiswa-mahasiswa di Universiti Islam Negeri (UIN), Indonesia.

Kisah cinta yang melanda para mahasiswa tanpa terjebak dalam nafsu dan syahwat haiwani, tetapi berorientasikan makna cinta dan kehidupan. Kisah cinta dihuraikan dalam perilaku-perilaku yang bermoral, memanfaatkan cinta sebagai semangat hidup untuk terus berjuang dan berkarya, dan mengaplikasikan kesejatian cinta. Masalah yang melanda tokoh utamanya, Jony, biasa terjadi kepada kebanyakan pelajar. Masalah cinta dan jati diri, masalah biasiswa dan wang kiriman, masalah masa hadapan, dan sebagainya.

Gambaran tentang keadaan sekililing, rumah sewa yang padat dengan penyewa dan keakraban para penghuninya sungguh realistik. Juga gurauan, ungkapan, dan amalan para pelajar di rumah sewa. Latar belakang cerita UIN Ciputat juga sangat jelas dan mudah difahami, seolah-olah hasil suatu penelitian yang serius atau yang diambil daripada pengalaman langsung. Bukan hanya dari segi fizikal, tetapi juga segi sejarah dan falsafahnya. Daripada semua itu, yang paling menyenangkan adalah rujukan-rujukannya, cukup terperinci dan argumentatif.

Semangat tauhid juga sangat kental dalam novel ini. Diceritakan dengan cara yang memukaukan dalam bingkai kisah pergolakan batin seorang insan. Mengurai sesuatu berlandaskan agama Islam dengan cara yang mudah dan sederhana, dan memotivasi diri setiap pembaca. Menggerimiskan kalbu dan menghidupkan akal.

Kalam Cinta Daripada Tuhan

Kandungan

Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pengantar Khusus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Jony Kesiangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Kampus Hijau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Adikku Sayang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Kalung Usus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Pusat Beli-belah Cinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Da Vinci di Situ Gintung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Orang Tuaku Sayang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Sahabat Sejati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Hadiah Perkahwinan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Perempuan yang Kesepian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Kerudung Hati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Cinta Segi Tiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Ikhlas ialah Perjuangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Silaturahim Hati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Kebaikan Hakiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Bakti kepada Masyarakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Letak Kebahagiaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Mencari Takdir Baik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Permisifisme lawan al-Haya’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Kalam Cinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tentang Pengarang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023