Kepimpinan dan Penambahbaikan Sekolah
oleh Abdul Ghani Abdullah


Versi Cetak

RM 23

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 26
Format:
Saiz:

Jumlah Muka Surat: 256

ISBN-13: 978-967-5226-56-4

Tarikh Terbit: 28 Sep 2009

PTS Publishing House


Versi eBook

Seperti yang termaktub dalam Projek Penambahbaikan Sekolah Antarabangsa (International School Improvement Project), penambahbaikan sekolah didefinisikan sebagai usaha yang sistematik dan berterusan ke arah perubahan dalam situasi pembelajaran bagi mencapai objektif-objektif pendidikan dengan lebih berkesan. Buku ini mengupas pandangan dan perspektif alternatif mengenai kepimpinan dan penambahbaikan sekolah dengan tujuan memberi pandangan kontemporari tentang bagaimana melaksanakan penambahbaikan secara efektif. Antara tajuk yang dibincangkan adalah: * Perubahan konteks kepimpinan bagi melestari penambahbaikan sekolah' * Mendiagnosis perubahan penambahbaikan sekolah * Menjana penambahbaikan sekolah melalui pengajaran berkesan * Penambahbaikan sekolah melalui pengajaran reflektif * Pembangunan teori kajian penambahbaikan sekolah Dr. Abdul Ghani Abdullah adalah pensyarah Pengajian Ilmu Pendidikan di Universiti Sains Malaysia.

Penghargaan vii Pengenalan ix Dedikasi ix Prakata xi Perubahan Konteks Kepimpinan bagi Melestari xiii Penambahbaikan Sekolah 1 Penambahbaikan Sekolah 15 Pasca Kepimpinan Pengajaran dan Penambahbaikan Sekolah 26 Kepimpinan Guru dan Penambahbaikan Sekolah 39 Mendiagnosis Perubahan Penambahbaikan Sekolah 54 Meningkatkan Keupayaan Guru Melalui Pemantauan dan Penilaian 83 Menjana Penambahbaikan Sekolah Melalui Pengajaran Berkesan 97 Membuat Keputusan dan Penambahbaikan Pengajaran Pembelajaran 122 Penambahbaikan Sekolah Melalui Pengajaran Reflektif 147 Membudayakan Guru Sebagai Penyelidik 163 Contoh Kes Kajian Tindakan 1 183 Membangunkan Komuniti Pembelajaran dalam Sekolah 192 Memperkasa Kecerdasan Emosi dan Penambahbaikan Sekolah 208 Pembangunan Teori Kajian Penambahbaikan Sekolah 221 Bibliografi 235 Indeks 238

Buku Berkaitan

Berita


Errata