Buku

Kerjaya Sebagai Pegawai Kastam Diraja Malaysia

RM 15.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 160

Saiz:

Tarikh Terbit: 14 Feb 2006

Tugas snggota kastam bukan sahaja setakat mengutip cukai, malah kastam juga berperanan membantu mengawal keselamatan negara.

Kandungan
Prakata

Bahagian 1: Sejarah dan Pengenalan

Bab 1: Sejarah Kastam Diraja Malaysia
Bab 2: Definisi Kerjaya
Bab 3: Visi, Misi dan Moto

Bahagian 2: Kelayakan dan Institusi Berkaitan

Bab 4: Syarat dan Kelayakan
Bab 5: Kursus Berkaitan
Bab 6: Institusi Berkaitan
Bab 7: Cara-cara Memohon

Bahagian 3: Peluang Kerjaya

Bab 8: Faedah dan Kelebihan
Bab 9: Skala dan Syarat Kenaikan Gaji

Bahagian 4: Bidang Tugas

Bab 10: Carta Organisasi Jabatan
Bab 11: Bidang Tugas

Bahagian 5: Organisasi Berkaitan

Bab 12: Badan dan Organisasi Berkaitan

Bahagian 6: Maklumat Tambahan

Bab 13: Tokoh Kerjaya
Bab 14: Bentuk Penghargaan
Bab 15: Pakaian Seragam
Bab 16: Panduan Kepada Pelancong
Bab 17: Hari Kastam Sedunia
Bab 18: Buku dan Laman Web Berkaitan

Bahagian 7: Penutup

Bab 19: Harapan dan Cabaran

Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024