Buku

Kerjaya Sebagai Pegawai Perancang Bandar dan Desa

RM 16.00 / RM 19.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-983-3585-96-0

Muka Surat: 140

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Mar 2007

Terkini, lengkap dan relevan sebagai panduan kerjaya serta rujukan para guru, kaunselor, pelajar dan ibu bapa.

Kandungan

Prakata

Bahagian 1: Sejarah dan Pengenalan
Bab 1: Sejarah Kerjaya
Bab 2: Definisi dan Pengenalan Kerjaya

Bahagian 2: Kelayakan dan Institusi Berkaitan
Bab 3: Syarat dan Kelayakan
Bab 4: Biasiswa dan Pinjaman
Bab 5: Institusi Berkaitan
Bab 6: Cara-cara Memohon

Bahagian 3: Peluang Kerjaya
Bab 7: Skim Perkhidmatan Pegawai Perancang Bandar
Bab 8: Skala Gaji dan Elaun
Bab 9: Faedah dan Kelebihan

Bahagian 4: Bidang Tugas
Bab 10: Bidang Tugas

Bahagian 5: Organisasi Berkaitan
Bab 11: Organisasi Berkaitan

Bahagian 6: Maklumat Tambahan
Bab 12: Tokoh
Bab 13: Keahlian Profesional
Bab 14: Personaliti yang Perlu Ada
Bab 15: Akta yang Berkaitan
Bab 16: Rancangan Pemajuan
Bab 17: Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan Sejagat serta Dasar Perbandaran Negara

Bahagian 7: Penutup
Bab 18: Cabaran Kerjaya

Bibliografi

Lampiran: Senarai Firma Perunding Perancangan

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024