Buku

Kuasa Kepimpinan Ilahiah

RM 15.00 / RM 17.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-0142-87-6

Muka Surat: 184

Saiz:

Tarikh Terbit: 20 Jun 2012

Ketika Allah mencipta manusia, tentunya Dia sebagai Pencipta alam semesta yang menurunkan model kepimpinan. Ini sama ada dari segi keperibadian mahupun kepemimpinan universal.

Model inilah yang didedahkan dalam buku Kuasa Kepimpinan Ilahiah ini.

Kita bermula dengan Ulul Azmi, iaitu lima orang rasul dan nabi Allah yang dinilai begitu besar perjuangannya. Ini kerana, kepimpinan rasul ataupun nabi Allah berdasarkan dua prinsip penting. Peranan sebagai utusan Allah yang mendapat bimbingan-Nya yang benar, dan peranan mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan dalam masyarakat.

Kemudian, walaupun Rasulullah adalah nabi terakhir, namun kepimpinannya diwarisi dan diteruskan oleh para Khalifah ar-Rasyidin. Mereka pemegang amanah yang teguh berpegang pada dua sumber, iaitu al-Quran dan hadis nabi.

Pastinya tidak dilupakan kepemimpinan wanita yang ditampilkan oleh empat wanita termulia, iaitu Khadijah, Maryam, Asiah, dan Fatimah az-Zahra. Inilah wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik penghuni syurga. Mereka juga para wanita yang memiliki darjat tertinggi di sisi-Nya.

Buku ini untuk para pemimpin daripada contoh sbaik-baik pemimpin.

Kata Pengantar

Bab 1: Dimensi Kepimpinan Ulul ‘Azmi:
Perjalanan Keperibadian Insan Kamil

Nabi Nuh: Simbol Anak Kecil
Fahaman Materialisme

Nabi Ibrahim: Simbol Remaja
Perdebatan dengan Raja Namrud
Perkahwinan Ibrahim
Ibrahim Khalilullah

Nabi Musa: Simbol Pemuda Perkasa
Kisah Musa: Kisah Manusia Legenda
Gabungan Dua Kekuatan

Nabi Isa: Simbol Orang Tua yang Matang

Nabi Muhammad: Penyempurna Ulul ‘Azmi

Bab 2: Kepimpinan yang Adil:
Refleksi Kepimpinan Para Nabi

Simbol Kepimpinan Adam-Hawa
Falsafah Hak Asas Manusia
Perkahwinan Manusia Pertama: Adam dan Hawa
Tiga Dosa Pertama
Godaan Syaitan
Perspektif Tasawuf
Kebijaksanaan Kepemimpinan Nabi Sulaiman
Sulaiman Mengadili Dua Orang Ibu yang Berebut Anak
Kepimpinan Cinta Sulaiman dan Ratu Balqis

Kepemimpinan Nabi Yaakub yang Penyabar
Kepemimpinan Nabi Yusuf
Kepemimpinan Nabi Yunus

Bab 3: Dimensi Kepimpinan Empat Sahabat Nabi Muhammad:
Perspektif Khalifah

Kepemimpinan Abu Bakar as-Siddiq:
Sahabat Pendamping
Kepemimpinan Umar bin al-Khattab yang
Membawa Perubahan
Kepemimpinan Uthman bin Affan dalam Kalangan
Kaum Munafik
Kepemimpinan Ali bin Abi Talib yang Penuh Dilema


Bab 4: Kepimpinan Empat Wanita Mulia
Khadijah Teladan yang Terbaik
Ketulusan Fatimah az-Zahra
Keteguhan Iman Asiah
Kekuatan Maryam
Maryam Memencilkan Diri di Tempat yang Sunyi
Konsep Triniti, Kesalahan pada Pandangan Tauhid

Bibliografi

Biodata Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2021