Buku

Mengapa Rotan Tidak Berkesan

oleh Mohd. Rashid Mohd. Saad

RM 20.00 / RM 23.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 194

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Dec 2005

Ramai di kalangan kita sama ada guru ataupun ibu bapa menggunakan rotan sebagai salah satu cara menghukum pelajar ataupun anak-anak. Sejauh manakah keberkesanannya dan adakah alternatif lain bagi menghukum mereka yang bersalah? Ikuti kupasan lengkap oleh penulis di dalam buku ini.

Prakata

Bab 1 Intitusi Keluarga dan Sekolah
Golongan Pertama
Golongan Kedua
Golongan Ketiga
Paras Rupa

Bab 2 Teori Dalaman dan Perbuatan Devian
Keturunan
Kesimpulan

Bab 3 Kajian Disiplin di Seluruh Dunia
Teori Luaran dan Perbuatan Devian
Ilmu Pengetahuan, Nilai serta Kemahiran
di Sekolah
Kenapa Rotan Dipilih?

Bab 4 Gambaran Merotan Zaman Dahulu
Bagaimana Memilih Rotan Terbaik?
Menjaga Rotan
Teknik-teknik Merotan
Kesimpulan
Merotan Dapat Mendisiplinkan pelajar
dan Berkesan

Bab 5 Sistem Hukuman Berat di Malaysia
Bila Masa yang Sesuai Menjatuhkan
Hukuman?
Kategori Perangai Pelajar dan
Cara Menanganinya

Bab 6 Kajian yang Tidak Seimbang
Menyokong
Disiplin ke arah Kasih Sayang dan
Hormat-menghormati
Panduan ke arah Insan Berdisiplin

Bab 7 Disiplin dan Tingkah Laku Pelajar
Strategi-strategi
Pendekatan bagi Membina Dasar
Hormat-menghormati
Strategi Meningkatkan Disiplin Diri
Kenapa Pembuangan Sekolah Tidak Berkesan
di Malaysia?
Alternatif kepada Pemberhentian Sementara
Tekanan Rakan Sebaya
Perbuatan Salah Laku dan Cara Menangani
Tanggungjawab Pengetua
Penyelesaian Konflik

Bab 8 Alternatif bagi Merotan
Langkah Menyelesaikan Konflik
Model Sahsiah Diri yang Sempurna
Perbincangan di dalam Bilik Darjah
Mengawal Selia Tingkah Laku Pelajar
Kontrak dan Akujanji di dalam Bilik Darjah
Rujukan

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024