Buku

Mengurus Harta Pusaka

oleh Wan Abdul Halim Wan Harun

RM 23.50 / RM 25.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-369-046-6

Muka Surat: 272

Saiz:

Tarikh Terbit: 5 Nov 2010

Masalah pembahagian harta pusaka adalah salah satu daripada isu semasa dalam masyarakat yang sepatutnya diberikan perhatian oleh para pewaris yang terlibat. Ini kerana, harta pusaka yang tidak diselesaikan pembahagiannya akan menimbulkan masalah pemilikan harta dalam kalangan pewaris khususnya hartanah. Ia menyebabkan urusan pembangunan hartanah terbantut, menghalang urus niaga dan wujud tanah-tanah terbiar.

ISI KANDUNGAN

Bahagian 1: Maklumat Asas Pembahagian
Bab 1: Pengenalan – Tanggungjawab Asas Waris
Bab 2: Pengenalan Hukum Faraid
Bab 3: Asas-asas Hukum Faraid
Bab 4: Rukun Pusaka
Bab 5: Kategori Waris
Bab 6: Kaedah Umum Pewarisan
Bab 7: Kadar Bahagian Waris
Bab 8: Bahagian Setiap Orang Waris
Bab 9: Kaedah Pengiran
Bahagian 2:  Langkah Awal ke Arah Pengurusan Berkesan
Bab 10: Pengurusan Sistematik
Bab 11: Tahu Siapa Waris yang Berhak
Bab 12: Tahu Kadar Bahagian Waris
Bab 13: Kewajipan Menyempurnakan Urusan Pengebumian / Belanja Pengurusan Jenazah
Bab 14: Kewajipan Menyelesaikan Hutang Si Mati
Bab 15: Kewajipan Menunaikan Wasiat Si Mati
Bab 16: Kewajipan Menyelesaikan Tuntutan Harta Sepencarian
Bab 17: Kewajipan Mengenal Pasti Status Harta Si Mati
Bahagian 3: Tanggungjawab Waris membahagikan Harta Pusaka
Bab 18: Kewajipan membahagikan harta pusaka
Bab 19: Konsep Pembahagian
Bab 20: Tips Ke Arah Memperoleh Pembahagian Terbaik
Bab 21: Corak Pembahagian
Bab 22: Kekangan Pembahagian
Bab 23: Panduan Membahagikan Harta Pusaka
Bahagian 4: Segerakan Pembahagian Harta Pusaka
Bab 24: Penyelesaian dan pembahagian harta pusaka – isu dan masalah
Bab 25: Permasalahan 1: Waris tidak berminat
Bab 26: Permasalahan 2: Harta Pusaka Diselesaikan Tanpa Mengikut Konsep Sebenar
Bab 27: Punca Masalah
Bab 28: Cadangan Penyelesaian Masalah
PENUTUP

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023