Buku

Mengurus Harta Pusaka

oleh Wan Abdul Halim Wan Harun

RM 23.50 / RM 25.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-369-046-6

Muka Surat: 272

Saiz:

Tarikh Terbit: 5 Nov 2010

Masalah pembahagian harta pusaka adalah salah satu daripada isu semasa dalam masyarakat yang sepatutnya diberikan perhatian oleh para pewaris yang terlibat. Ini kerana, harta pusaka yang tidak diselesaikan pembahagiannya akan menimbulkan masalah pemilikan harta dalam kalangan pewaris khususnya hartanah. Ia menyebabkan urusan pembangunan hartanah terbantut, menghalang urus niaga dan wujud tanah-tanah terbiar.

ISI KANDUNGAN

Bahagian 1: Maklumat Asas Pembahagian Bab 1: Pengenalan – Tanggungjawab Asas Waris Bab 2: Pengenalan Hukum Faraid Bab 3: Asas-asas Hukum Faraid Bab 4: Rukun Pusaka Bab 5: Kategori Waris Bab 6: Kaedah Umum Pewarisan Bab 7: Kadar Bahagian Waris Bab 8: Bahagian Setiap Orang Waris Bab 9: Kaedah Pengiran Bahagian 2:  Langkah Awal ke Arah Pengurusan Berkesan Bab 10: Pengurusan Sistematik Bab 11: Tahu Siapa Waris yang Berhak Bab 12: Tahu Kadar Bahagian Waris Bab 13: Kewajipan Menyempurnakan Urusan Pengebumian / Belanja Pengurusan Jenazah Bab 14: Kewajipan Menyelesaikan Hutang Si Mati Bab 15: Kewajipan Menunaikan Wasiat Si Mati Bab 16: Kewajipan Menyelesaikan Tuntutan Harta Sepencarian Bab 17: Kewajipan Mengenal Pasti Status Harta Si Mati Bahagian 3: Tanggungjawab Waris membahagikan Harta Pusaka Bab 18: Kewajipan membahagikan harta pusaka Bab 19: Konsep Pembahagian Bab 20: Tips Ke Arah Memperoleh Pembahagian Terbaik Bab 21: Corak Pembahagian Bab 22: Kekangan Pembahagian Bab 23: Panduan Membahagikan Harta Pusaka Bahagian 4: Segerakan Pembahagian Harta Pusaka Bab 24: Penyelesaian dan pembahagian harta pusaka – isu dan masalah Bab 25: Permasalahan 1: Waris tidak berminat Bab 26: Permasalahan 2: Harta Pusaka Diselesaikan Tanpa Mengikut Konsep Sebenar Bab 27: Punca Masalah Bab 28: Cadangan Penyelesaian Masalah PENUTUP

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024