Buku

Mengurus Sekolah

oleh Abdullah Sani Yahaya

RM 28.50 / RM 31.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3376-65-0

Muka Surat: 296

Saiz:

Tarikh Terbit: 1 Mar 2003

Bagi mendapatkan sistem pendidikan negara, ia bergantung pada bagaimana pengetua atau guru besar dan guru-guru mengurus sekolah.

Buku ini menerangkan aspek-aspek penting dalam pengurusan sekolah. Antara-antara perkara-perkara yang diterangkan adalah bagaimana menceriakan sekolah, kaedah ini mengira kelayakan guru, teknik menempatkan pelajar, bagaimana membina komuniti bilik darjah, mengurus wang sekolah, menyelia aktiviti kurikulum, kokurikulum sekolah dan sebagainya.

Buku ini sesuai dibaca oleh pengetua, guru besar, guru-guru pensyarah dan para pelajar di bidang pendidikan.

Abdullah Sani Yahaya ialah pensyarah di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malayasia.

Prakata

Bab Satu  : Sekolah

Kecerian Sekolah
Sekolah Sebagai Asas Penyelesai Masalah
Sekolah Sebagai Satu Komuniti
Strategi Pembangunan Kejayaan Sekolah

 Bab Dua  : Organisasi Sekolah

Pengelolaan Sekolah Berkesan
Pengurus Pertengahan Sekolah
Kemahiran Tingkah Laku Pengurus Sekolah
Pengurusan Fail 

Bab Tiga : Mengelola dan Mengagih Guru Serta Menempatkan Pelajar

Pengiraan Kelayakan Guru
Kaedah Penempatan Pelajar
Jadual Waktu Sekolah
Keperluan Latihan Kemajuan Staf 

Bab Empat  : Mengelola Kecemerlangan Akademik 

Kecemerlangan Akademik
Head Count Mata Pelajaran
Membina Komuniti Bilik Darjah 

Bab Lima : Menyelia Aktiviti Kurikulum 

 Penyeliaan Kurikulum Sekolah
Peranan Ketua dan Panatia Mata Pelajaran
Pengajian dan Pakej Efektif

Bab Enam : Menyelia Kokurikulum 

Penyeliaan dan Pengelolaan
Aktiviti Kokurikulum
Pengelolaan Sukan dan Permainan

Bab Tujuh : Menyelia Wang Sekolah 

Pengurusan Kewangan Sekolah
Wang SUWA
Masalah Sumber dan Dana Belanjawan Sekolah

Bab Lapan : Pengelolaan Penilaian  dan Peperiksaan

Sistem Penilaian dan Peperiksaan di Sekolah
Penilaian Berasaskan Sekolah
Pemantaun Sekolah dan PKBS 

 

 

 

 

 

 

 

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024