Buku

Mengurus Khidmat Bimbingan & Kaunseling Sekolah

RM 39.90 / RM 42.90Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3585-28-1

Muka Surat: 448

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Feb 2007

Rujukan terbaik bagi kaunselor, pensyarah, pelajar kaunseling, serta mereka yang berminat dengan bidang kaunseling. Lengkap dan terkini.

ISI KANDUNGAN

AWAL BICARA

SEJENAK BERSAMA PENGARANG

Bahagian 1 : Asas Perkhidmatan
Bab 1 : MENGENALI BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH
Bab 2 : TERAS PERKHIDMATAN
Bab 3 : TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bahagian 2 : Merancang dan Menyusun Perkhidmatan
Bab 4 : MERANCANG PERKHIDMATAN
Bab 5 : ORGANISASI PERKHIDMATAN
Bab 6 : JADUAL BERTUGAS PERSONEL
Bab 7 : KEMUDAHAN PERKHIDMATAN

Bahagian 3 : Mengurus dan Melaksana Perkhidmatan
Bab 8 : MENGURUS DAN MENTADBIR
Bab 9 : PERKHIDMATAN UTAMA
Bab 10 : PROGRAM-PROGRAM KHAS
Bab 11 : AKTIVITI KOKURIKULUM
Bab 12 : TUGAS-TUGAS KHAS

Bahagian 4 : Merekod, Menilai dan Isu-isu Berkaitan
Bab 13 : MEREKODKAN PERKHIDMATAN
Bab 14 : PENILAIAN PERKHIDMATAN
Bab 15 : MENANGANI ISU-ISU BERKAITAN

LAMPIRAN A

LAMPIRAN B

LAMPIRAN C

LAMPIRAN D

LAMPIRAN E

LAMPIRAN F1

LAMPIRAN F2

LAMPIRAN G1

LAMPIRAN G2

LAMPIRAN G3

RUJUKAN

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023