Buku

Mengurus Seminar dan Konferens

oleh Samsudin Wahab

RM 20.00 / RM 23.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN:

Muka Surat: 176

Saiz: 9x6x0.4

Tarikh Terbit: 26 Jun 2006

Seminar dan konferens adalah salah satu saluran ilmu yang penting. Setiap organisasi sama ada badan berkanun, swasta ataupun institusi pendidikan sentiasa menganjurkan seminar ataupun konferens bagi memastikan peserta mendapat input yang bermanfaat.

Mengurus Seminar dan Konferens adalah hasil kajian Samsudin Wahab mengenai seminar dan konferens yang terbukti efektif. Anda akan mengetahui:

  • Cara mengendalikan seminar dan konferens yang dinamik dan efektif.
  • Peruntukan belanjawan bagi menganjurkan sesebuah seminar ataupun konferens.
  • Perancangan dalam memilih tarikh, masa dan lokasi program. 
  • Promosi terbaik bagi menarik kehadiran peserta. 
  • Aspek keselamatan semasa program. 
  • Penilaian kualiti ataupun matlamat program.

Sekapur Sirih
Prakata
Bab 1: Seminar dan Konferens
Seminar
Konferens
Keperluan Mengadakan Seminar dan Konferens
Rumusan

Bab 2: Merancang Seminar dan Konferens
Keperluan Merancang
Objektif Merancang
Pembentukan Carta Aliran

Bab 3: Membentuk Jawatankuasa
Menubuhkan Jawatankuasa
Jenis Jawatankuasa Seminar dan Konferens
Rumusan

Bab 4: Menentukan Tema
Tema
Menetapkan Tema
Kaitan Tema dan Objektif
Objektif dan Mengukur Keberkesanan Acara

Bab 5: Format Seminar dan Konferens
Jenis-jenis Seminar dan Konferens
Penentuan Format
Atur Cara Seminar dan Konferens

Bab 6: Peruntukan Belanjawan
Belanjawan Seminar
Mendapat Sumber Kewangan bagi Seminar
Jenis-jenis Belanjawan
Kepentingan Bajet
Proses Menyediakan Bajet
Membentuk Aliran Tunai
Kesan Kos dengan Masa Pembetulan Kesilapan Kendalian Seminar

Bab 7: Memilih Tarikh
Merancang Tarikh Aktiviti
Memilih Tarikh
Faktor Pemilihan Tarikh

Bab 8: Mengurus Keperluan Logistik Acara
Mengurus Lojing Acara
Bajet dan Perbelanjaan Lojing
Peranan Penganjur yang Baik dan Berkesan
Panduan Memilih Lojing
Khidmat Pelanggan
Khidmat Produk
Sumber Kemudahan
Memilih Lokasi
Teknik Logistik
Peta Tapak

Bab 9: Kemudahan Seminar dan Persekitaran Lokasi
Maklumat Pengangkutan VVIP, VIP dan Peserta Seminar
Kaedah Pengangkutan
Maklumat Penginapan dan Pendaftaran
Kawasan Letak Kereta dan Penempatan Barangan
Papan Tanda dan Maklumat Kemudahan Dalaman
Papan Tanda Awam
Tanda Penunjuk Arah

Bab 10: Menyediakan Makanan dan Kudapan
Perancangan Makanan Seminar
Menjadual dan Menyediakan Makanan
Menu Makanan
Kaedah Menyediakan Makanan

Bab 11: Mengurus Dewan Seminar dan Konferens
Persediaan Umum
Dewan Perasmian
Back Drop Acara Perasmian
Menyusun Pentas Perasmian
Meja dan Kerusi Peserta
Alat Bantuan Pembentangan

Bab 12: Pendaftaran Peserta
Persiapan Pendaftaran Peserta Acara

Bab 13: Profil Peserta Seminar dan Konferens
Mengenali Peserta Seminar
Maklumat Umum ataupun Biodata Peserta

Bab 14: Memasarkan Seminar dan Konferens
Strategi Pemasaran Acara
Menetapkan Misi dan Objektif Acara
Analisis SWOT
Analisis TOWS
Strategi Campuran Pemasaran dalam Menganjurkan Seminar

Bab 15: Prosedur Keselamatan Semasa Seminar
Keselamatan Peserta Seminar
Keselamatan Persekitaran
Keselamatan Peralatan Seminar
Keselamatan Makanan yang Disaji

Bab 16: Penilaian Acara
Tujuan Penilaian Acara
Jenis Penilaian
Borang Penilaian
Mengedar Soalan Penilaian

Lampiran
Lampiran 1: Contoh Borang
Pendaftaran Seminar
Lampiran 2: Contoh Borang
Biodata Pembentang
Lampiran 3: Contoh Surat Terima
Abstrak
Lampiran 4: Contoh Atur Cara
Keseluruhan Konferens
Lampiran 5: Contoh Sesi Berkala
Pembentangan Konferens
Lampiran 6: Contoh Format Persediaan
Poster Pembentangan
Lampiran 7: Contoh Iklan Bengkel ataupun
Seminar Penyelidikan
Lampiran 8: Contoh Kertas Kerja
Seminar Dalaman
Lampiran 9: Contoh Borang Pendaftaran
dan Notis Jemputan
Rujukan
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023