Buku

Menjadi Guru Pendidikan Khas (Edisi Kedua)

oleh K. A. Razhiyah

RM 27.00 / RM 30.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-06-6

Muka Surat: 280

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Sep 2008

Buku ini khusus untuk guru pendidikan khas yang mendidik kanak-kanak istimewa. Ia menerangkan secara terperinci peranan yang perlu dimainkan oleh para guru pendidikan khas.

Prakata xi
Bahagian I:
Selamat Datang ke Dunia Pendidikan Khas
Bab 1: Mengapa Menjadi Guru Pendidikan Khas? 3
Bab 2: Siapa Mereka? 10
Bab 3: Dunia Pendidikan Khas, Dunia Menyeronokkan 14
Bab 4: Bagaimana Menjadi Guru Pendidikan Khas? 24

Bahagian II:
Kriteria Guru Pendidikan Khas
Bab 5: Sabar 31
Bab 6: Humor dan Periang 34
Bab 7: Berminat dan Tidak Putus Asa 37
Bab 8: Beriman 41
Bab 9: Empati, Prihatin dan Pemurah 44
Bab 10: Kasih Sayang 48
Bab 11: Puji 52
Bab 12: Berpengetahuan 55
Bab 13: Bersikap Profesional 60
Bab 14: Berfikiran Positif 63
Bab 15: Mesra 66
Bab 16: Menghormati 71
Bab 17: Mengenali Murid dan Rela Berkorban 74
Bab 18: Rajin dan Cekap 78
Bab 19: Kreatif dan Berbakat 81
Bab 20: Aktif dan Sihat 85
Bab 21: Bertanggungjawab 90
Bab 22: Jujur dan Adil 95
Bab 23: Tegas 99
Bab 24: Tingkah Laku Lembut 104
Bab 25: Amanah 107
Bab 26: Berdisiplin 111
Bab 27: Ikhlas 114
Bab 28: Peka 117
Bab 29: Cakna 121
Bab 30: Bersopan Santun 124
Bab 31: Berfikiran Terbuka 127
Bab 32: Keyakinan yang tinggi 130
Bab 33: Berdaya Saing 132
Bab 34: Berani Mencuba 135
Bab 35: Personaliti Menarik 139
Bab 36: Berjiwa Kental 141
Bab 37: Sedia Menghadapi Cabaran 144
Bab 38: Sedia Menghadapi Teguran 152
Bab 39: Bijak Mengurus Masa 154
Bab 40: Bijak Mengurus Kerja 156
Bab 41: Berusaha Mempertingkatkan diri 161
Bab 42: Bangga Menjadi Guru Pendidikan Khas 164


Bahagian III:
Tugas Guru Pendidikan Khas
Bab 43: Pelaksanaan Program Pendidikan Khas 171
Bab 44: Fail Peribadi Murid 183
Bab 45: Rancangan Pendidikan Individu 187
Bab 46: Kebersihan dan Kesihatan Murid 191
Bab 47: Keselamatan di Sekolah 206
Bab 48: Menangani Saat-saat Kritikal 212
Bab 49: Multidisiplin dan
Bantuan Teknologi Komunikasi 223
Bab 50: Tugas Sampingan 230
Bab 51: Pembantu Pengurusan Murid (PPM) 237

Bahagian IV:
Hubungan dengan Ibu Bapa
Bab 52: Hubungan dan Komunikasi 245
Bab 53: Persatuan Sokongan Ibu Bapa
dan Guru Pendidikan Khas 256
Bibliografi 263
Indeks 265
Biodata 267

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024