Buku

Menjawab Kebatilan Tawassul Para Habib

oleh Fadlan Mohd Othman , Nur Adilah Amiruddin

RM 20.00 / RM 23.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-995-8

Muka Surat: 160

Saiz: 6 x 9

Tarikh Terbit: 25 May 2023

Kategori:

Menurut In al-Qayyim, dua syarat satu amalan itu diterima adalah ikhlas dan menepati petunjuk al-Quran serta al-Sunnah. Bahkan Nabi s.aw. juga berpesan supaya umat Islam berpegang teguh kepada kedua-duanya. Namun akhir-akhir ini banyak kumpulan yang muncul dengan fahaman dan amalan yang tersendiri termasuklah golongan Habib yang dikenali sebagai keturnan Rasulullah s.a.w.

Amalan yang dibawa kepada masyarakat adalah bertawassul kepada orang yang meninggal dunia di kawasan perkuburan. Perkara ini mendapat perhatian oleh masyarakat umum.

Amalan bertawassul adalah satu amalan yang menjadikan sesuatu sebagai perantara ketika berdoa. Walau bagaimanapun, ia perlu diamalkan selari dengan petunjuk al-Quran dan al-Sunnah serta jumhur ulama.

Buku in menjawab persoalan yang menjadi keeliran dalam masyarakat. Apakah tawassul yang boleh diamalkan dan tidak bole diamalkan menurut agama Islam.

ISI KANDUNGAN

PRAKATA

BAB 1: SIAPAKAH SEBENARNYA GOLONGAN HABIB

Kedatangan Islam ke Nusantara

Pengertian Habib dan Asal Usul Gelaran Habib

Manhaj Golongan Habib

Kaedah Golongan Habib Mendapatkan Ilmu sebelum Beramal dan Menyampaikan

BAB 2: STATUS GOLONGAN HABIB SEBAGAI KETURUNAN NABI MUHAMMAD S.A.W.

Mengungkap Kemunculan Keturunan Habib

Sejarah Awal Kedatangan Golongan Habib ke Nusantara

BAB 3: MENCINTAI AHLI AL-BAIT

Mencintai Ahli al-Bait antara Bukti Kesempurnaan Iman

BAB 4: KONSEP TAWASSUL MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Apakah yang Dimaksudkan dengan Tawassul?

Konsep Tawassul Menurut al-Quran dan al-Sunnah

Tawassul yang Disyariatkan dalam Islam

Tawassul yang Dilarang

BAB 5: PERBEZAAN ANTARA TAWASSUL DAN ISTIGHATHAH

Apakah yang Dimaksudkan dengan Tawassul dan Istighathah?

Perbezaan Hukum Beramal dengan Tawassul dan Istighathah

BAB 6: MENGAPA DALIL MENJADI KEUTAMAAN DALAM ISLAM?

Susunan Autoriti Dalil dalam Islam

Kefahaman Terdapat Dalil-Dalil dalam Islam

BAB 7: APAKAH HUKUM BERTAWASSUL DENGAN ORANG SOLEH YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA?

Bertawassul dengan Orang Soleh yang Meninggal Dunia

BAB 8: APAKAH HUKUM MENGGUNAKAN KALIMAH ‘MADAD’ KETIKA BERTAWASSUL?

Analisis Dalil yang Digunakan oleh Habib

BAB 9: APAKAH HUKUM AMALAN BERTAWASSUL DI KUBUR ATAU MAKAM?

Hukum Membuat Binaan di Kubur

Hukum Amalan-Amalan Tawassul di Kubur

PENUTUP

RUJUKAN

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024