Buku

Musa vs Firaun

oleh Amanullah Halim

RM 19.90 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-411-276-9

Muka Surat: 352

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 13 Jan 2015

Buku ini menceritakan kisah Nabi Musa a.s. dan Firaun menurut perspektif Al-Quran dan Taurat.

Ia menjawab persoalan-persoalan kritikal berkaitan Nabi Musa a.s., Firaun, tokoh-tokoh yang wujud semasa zamannya, serta lokasi-lokasi sejarah yang penting.

Jangan lepaskan peluang bagi memahami sejarah dengan lebih baik.

MUSA VS FIRAUN

Kandungan
Prakata

Bab 1: Siapakah Firaun?

Penguasa Mesir Pada Era Kerajaan Baru

Sejarah Firaun dalam Al-Quran

Mengenali Firaun pada Zaman Musa dengan Pendapat yang Berbeza

Firaun Mengaku Diri Sebagai Tuhan

Bab 2: Musa: Dari Kelahiran hingga Pernikahan

Kelahiran Nabi Musa

Kehidupan di Istana Firaun

Di Pangkuan Bonda

Kembali ke Istana

Insiden Pembunuhan

Di Madyan

Pernikahan

Bab 3: Di Lembah Suci Thuwa

Wahyu dan Mukjizat

Misi Kerasulan

Harun Sebagai Pembantu Misi Nubuwah dan Risalah

Bab 4: Musa di Tengah Penipuan Besar

Kembali ke Mesir

Pertemuan Pertama

Mukjizat Musa di Mata Firaun

Pertemuan Kedua

Orang-Orang Israel: Selepas Pertemuan antara Musa dan Firaun

Qarun

Konspirasi

Lelaki Mukmin yang Merahsiakan Imannya

Haman

Permaisuri Firaun yang Beriman

Eksodus

Mukjizat Terbelahnya Laut Merah

Di Mana Lokasi Laut Merah yang Terbelah

Bagaimana Laut Terbelah?

Tenggelamnya Firaun

Menjelang Ajal Firaun

Nyanyian Orang-Orang Israel

Tanda Keagungan dan Kekuasaan Allah s.w.t. pada Jasad Firaun

Di Manakah Tanda Keagungan Allah s.w.t. pada Jasad Firaun?

Gambaran Keadaan Firaun dan Orang-Orang yang Setia kepadanya di Akhirat

Di Sinai

Al-Manna dan As-Salwa

12 Mata Air

Sesi di Bukit Sinai

Ketika Allah s.w.t. Menampakkan Apa yang Diingini

Taurat dan 10 Wasiat Tuhan

Tragedi Penyembahan Anak Lembu Betina Emas

Kami Angkat Gunung Sinai ke atas Kamu

Persiapan Akhir Memasuki Bumi yang Dijanjikan

Kehancuran dari Dalam

Di Padang Tieh

Kisah Seekor Lembu Betina

Musa dan Khidhir

Orang-Orang yang Dikutuk

Memasuki Bumi Kanaan

Harun Wafat

Memasuki Kanaan dari Selatan

Menduduki Hesybon dan Basan

Bab 5: Musa Dan Wasiat Terakhir

Penunjukan Yoshua bin Nun sebagai Pengganti Musa

Wasiat Terakhir

Khutbah Pertama

Khutbah Kedua

Khutbah Ketiga

Wafatnya Nabi MusaHakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024