Buku

Nikah Mut’ah

oleh Dr. Fithriah Wardi

RM 12.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-411-508-1

Muka Surat: 144

Saiz: 5.5x8.5

Tarikh Terbit: 14 Jun 2015

Fatullah Al-Kasyani mendakwa Rasulullah s.a.w. menyatakan,

“Sesiapa yang melakukan satu kali nikah mut’ah, maka darjatnya sama dengan darjat Husain.

Sesiapa yang melakukan nikah mut’ah sebanyak dua kali, maka darjatnya sama dengan darjat Hasan.

Sesiapa yang melakukan nikah mut’ah sebanyak tiga kali, maka darjatnya sama dengan darjat Ali bin Talib.

Sesiapa yang melakukan nikah mut’ah sebanyak empat kali, maka darjatnya sama denganku (Nabi Muhammad s.a.w.).”

Benarkah begitu?

 • Definisi Nikah Mut’ah

 • Sejarah Nikah Mut’ah

 • Rahsia di Sebalik Pembolehan Nikah Mut’ah pada Peringkat Awal Islam

 • Rukun-Rukun Nikah Mut’ah

 • Apakah Persetujuan Wali dalam Nikah Mutah Diperlukan?

 • Apakah Wanita yang Melakukan Nikah Mut’ah Berhak Memiliki Anak?

 • Apakah Lelaki dan Wanita yang Bernikah Secara Mut’ah Berhak Mendapatkan Warisan?

 • Apakah Membatalkan Pernikahan Mut’ah Memerlukan Kalimah Talak?

 • Masa Iddah Nikah Mut’ah

 • Pembaharuan Akad Nikah Mut’ah

 • Hak-Hak dan Kewajipan Suami Isteri dalam Nikah Mut’ah

 • Jenis-Jenis Nikah Mut’ah di Iran

 • Persamaan dan Perbezaan Antara Nikah Mut’ah dan Nikah Kekal

 • Pandangan Mazhab-Mazhab Fiqh Perihal Hukum Nikah Mut’ah

 • Dalil-Dalil Serta Perdebatan Para Fuqaha tentang Hukum Nikah Mut’ah

 • Bantahan dan Jawapan Fuqaha Sunni, Az-Zahiriah, dan Syi’ah Zaidiyah terhadap Dalil Syiah Imamiah

 • Pandangan Syiah Zaidiyah tentang Nikah Mut’ah

 • Bilakah Nikah Mut’ah Diharamkan?

 • Apakah Saidina Umar bin Al-Khattab adalah Orang yang Bertanggungjawab Mengharamkan Nikah Mut’ah?

 • Kisah Jelas Wanita yang Pernah Melakukan Nikah Mut’ah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024