Buku

Panduan Mengurus Perpustakaan

RM 22.00 / RM 25.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 240

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Sep 2005

Buku ini dapat memberi panduan bagi menguruskan perpustakaan dengan berkesan. Ia merangkumi perkara-perkara asas yang perlu diketahui setiap pustakawan dan sesiapa sahaja yang diberikan tugas bagi menguruskan sebuah perpustakaan.

Prakata

Bab 1 Sejarah Perpustakaan
Perpustakaan di Asia Barat
Perpustakaan Dunia Islam
Perpustakaan di Barat
Perpustakaan di Malaysia

Bab 2 Jenis dan Fungsi Perpustakaan
Perpustakaan Negara
Perpustakaan Awam
Perpustakaan Akademik
Perpustakaan Sekolah
Perpustakaan Khusus
Bahagian-bahagian dalam Perpustakaan

Bab 3 Pembangunan Koleksi Perpustakaan
Memilih Bahan
Pemilihan Bahan di Perpustakaan Awam
Pemilihan Bahan di Perpustakaan Akademik
Pemilihan Bahan di Perpustakaan Sekolah
Pemilihan Bahan di Perpustakaan Khusus
Asas Pemilihan Bahan
Pemilihan Buku
Pemilihan Bahan Audio Visual
Pemilihan Bahan Bersiri
Pemilihan Bahan Elektronik
Pembangunan Koleksi dan Internet
Memperoleh Bahan

Bab 4 Pengurusan Koleksi Perpustakaan
Menguruskan Bahan Hadiah dan Pertukaran
Menjaga Bahan
Mengeluarkan Bahan dari Koleksi
Polisi Pembangunan Koleksi

Bab 5 Pengkatalogan dan Pengelasan Koleksi
Perpustakaan
Pengkatalogan
Pengelasan
Kawalan Autoriti
MARC

Bab 6 Perkhidmatan Pelanggan
Perkhidmatan Edaran Bahan
Perkhidmatan Rujukan
Sumber Maklumat
Perkhidmatan Kesedaran Semasa

Bab 7 Pemasaran Perpustakaan
Definisi Pemasaran
Memasarkan Perpustakaan
Pelan Pemasaran Perpustakaan
Aktiviti Promosi
Perhubungan Awam
Menilai Prestasi Pemasaran

Bab 8 Penggunaan Teknologi Maklumat
di Perpustakaan
Sistem Automasi Perpustakaan
Sistem Pengurusan Dokumen
Laman Web Perpustakaan
Perpustakaan Digital
Perkakasan dan Perisian

Bab 9 Pengurusan Kakitangan, Kewangan
dan Susunan serta Suasana Perpustakaan
Jenis dan Penempatan Kakitangan
Pengurusan Kewangan Perpustakaan
Susunan dan Suasana Perpustakaan
Glosari
Bibliografi
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024