Buku

Pengurusan Disiplin Murid

oleh James Ang Jit Eng

RM 31.00 / RM 34.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-29-5

Muka Surat: 350

Saiz:

Tarikh Terbit: 20 Sep 2007

Buku ini ditulis sebagai buku yang memberikan panduan praktikal kepada para pendidik dengan melihat bahawa murid (murid) merupakan aset yang sangat penting di sekolah, justeru ia menuntut satu pengurusan yang betul dan berkesan.

TOC
Isi Kandungan
Penghargaan
Kata-kata Aluan

BAHAGIAN 1
BAB SATU
Konsep dan Tujuan Pengurusan Disiplin

BAB DUA
Audit Disiplin

BAHAGIAN 2
BAB TIGA
Mandat Pelaksanaan Kuasa Disiplin

BAB EMPAT
Kewibawaan Staf dalam Menangani Disiplin Murid

BAB LIMA
Jawatankuasa dan Badan-badan Disiplin Murid di Sekolah

BAB ENAM
Sistem-sistem Sokongan Pemupukan Disiplin Murid

BAHAGIAN 3
BAB TUJUH
Peraturan-peraturan yang Perlu Dipatuhi
oleh Pihak Berkuasa Disiplin


BAB LAPAN
Jenis-jenis Salah Laku dan Hukumannya

BAB SEMBILAN
Implikasi Hukuman

BAB SEPULUH
Penglibatan Murid dalam
Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekolah

BAHAGIAN 4
BAB SEBELAS
Sifat-sifat Kepimpinan yang Terpuji

BAB DUA BELAS
Strategi-strategi Pemantapan Disiplin di Sekolah

BAHAGIAN 5
BAB TIGA BELAS
Langkah-langkah Pemantauan Disiplin

BAB EMPAT BELAS
Menghargai Murid-murid yang Berdisiplin

BAB LIMA BELAS
Pengurusan Disiplin Berkualiti

Rujukan
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024