Buku

Penyeliaan Klinikal dari Perspektif Pengajaran di Sekolah

oleh Abdul Rahman Abdul Majid Khan

RM 27.00 / RM 30.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-369-117-3

Muka Surat: 248

Saiz:

Tarikh Terbit: 6 Sep 2011

Penyeliaan Klinikal dari Perspektif Pengajaran di Sekolah memberikan panduan khusus beserta idea konseptual dalam pengamalan penyeliaan klinikal. 

Penyeliaan klinikal adalah penyeliaan yang mendiagnosis dan merawat proses pengajaran di dalam kelas.  Semua sekolah perlu mempraktikkan penyeliaan klinikal supaya penguasaan profesional dan kemajuan personal terus berkembang.

Penyeliaan klinikal membantu guru dan murid yang mempunyai pelbagai tahap kematangan serta kebolehan, ditangani secara sistematik.. Kumpulan penyelia mengaplikasikan set perlakuan penyeliaan dalam memenuhi keperluan profesional pengajaran guru.

 

Abdul Rahman Abdul Majid Khan adalah Penolong Kanan Pentadbiran di SMK Malim Nawar, Perak. Beliau banyak menulis buku-buku berkaitan pengurusan dan penyelidikan pendidikan. Antara buku tulisan beliau adalah Guru Sebagai Penyelidik.

 

Prakata vii

Pengenalan ix

1

Isu Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran 1

1

Penilaian Guru dan Penyeliaan 15

1

Kepemimpinan Penyeliaan Pengajaran 25

1

Model Penyeliaan 42

1

Tugasan Penyeliaan Pengajaran Berkesan 55

1

Model Penyeliaan Klinikal 71

12

Punca Kuasa dan Keperluan Pengetahuan Profesional 86

1

Kemahiran Memerhati 98

1

Kemahiran Interpersonal 118

1

Aplikasi Orientasi Kepenyeliaan dalam Penyeliaan Klinikal 128

 

Lampiran 153

 

Biodata 185

 

Bibliografi 187

 

Glosari 197

 

Indeks 203

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022