Buku

Penyelidikan Sains Sosial (Edisi Kemas Kini)

RM 19.00 / RM 22.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 283

Saiz:

Tarikh Terbit: 31 Dec 2004

Kategori: Bukan Fiksyen

Buku yang menerangkan kaedah-kaedah menjalankan penyelidikan sains sosial secara saintifik dan sistematik untuk penyelidik, pentadbir dan mahasiswa bidang sains sosial.

Prakata
Bab 1: Pengertian Penyelidikan
Bab 2: Klasifikasi Penyelidikan Sains Sosial
Bab 3: Teori Dalam Penyelidikan Sosial
Bab 5: Pemboleh Ubah
Bab 6: Pengukuran
Bab 7: Pensampelan Dan Populasi
Bab 8: Hipotesis
Bab 9: Kesahan Dan Kebolehpercayaan
Bab 10: Penyediaan Cadangan Penyelidikan
Bab 11: Pembentukan Instrumen Kajian
Bab 12: Memilih Reka Bentuk Kajian
Bab 13: Bentuk Analisis Dan Penulisan Laporan
Bab 14: Isu-Isu Etika DalamPenyelidikan
Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024