Buku

Transformasi Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan

oleh Pati Anak Aleng

RM 23.00 / RM 26.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-0444-23-9

Muka Surat: 192

Saiz: 5.8x8.2

Tarikh Terbit: 14 May 2014

Kategori: Pendidikan Umum

Imprint: PTS Akademia

Buku Transformasi Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan ini adalah berkaitan dengan tranformasi pendidikan di Malaysia. Buku ini banyak membincangkan tentang pentingnya pembangunan modal insan melalui transformasi pendidikan. Penerbitan buku ini bertujuan membantu para pembaca memahami dengan lebih jelas lagi matlamat sebenar transformasi pendidikan yang dilaksanakan sekarang. Adalah diharapkan transformasi pendidikan ini akan dapat memperkasakan 
sistem pendidikan negara dan menghasilkan pembangunan modal insan yang dapat menangani keperluan era globalisasi dan k-ekonomi di Malaysia hari ini.

Prakata ix

Pengenalan xi

Bab 1: Transformasi Pendidikan 1

Pengenalan 1Memacu Transformasi Pendidikan Negara 3

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2001-2010) (PIPP) 5

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 6

Aspirasi Pendidikan Negara 12

Akses Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan 15

Rumusan 16

Bab 2: Pembangunan Modal Insan 18

Pengenalan 18

Konsep Modal Insan 19

Teras Dasar Pembangunan Modal Insan 23

Cabaran Membangunkan Modal Insan Berkualiti Era Globalisasi 25

Inovasi dalam Pembangunan Modal Insan 36

Kreativiti dalam Pembangunan Modal Insan 41

Rumusan 45

Bab 3: Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan 46

Pengenalan 46

Cabaran Pendidikan dalam Pembangunan Modal Insan 47

Peranan Pendidik 49

Pembentukan Modal Insan Berteraskan Kurikulum 54

Transformasi Sumber Manusia 55

Penekanan kepada K-ekonomi 58

Transformasi Kepimpinan Pendidikan 63

Rumusan 66

Bab 4: Membangunkan Modal Insan Cemerlang 68

Pengenalan 68

Model Modal Insan Cemerlang Minda Kelas Pertama 69

Pembangunan dan Pembentukan Modal Insan Minda Kelas Pertama 71

Peranan Sekolah dalam Menghasilkan Modal Insan Cemerlang 74

Pengurusan Pentadbiran 75Melestarikan Modal Insan Celik ICT 77

Penerapan Didikan Agama 81

Penerapan Kemahiran Psikologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 85

Pengurusan Murid 88

Kerjasama dengan Ibu Bapa dan Masyarakat 91

Rumusan 92

Bab 5: Pembinaan Negara Bangsa Secara Holistik 93

Pengenalan 93

Konsep Negara Bangsa 93

Membina Negara Bangsa Melalui Pendidikan 95

Bahasa Kebangsaan dalam Membina Negara Bangsa 97

Perpaduan dan Integrasi Nasional 100

Rumusan 101

Bab 6: Transformasi Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan 102

Pengenalan 102

Reformasi Pendidikan 103

Cabaran Baru Kepimpinan Sekolah: Program Tawaran Baru (Bai’ah) 107

Memartabatkan Profesion Perguruan 110

Program Pembangunan Profesional Berterusan untuk Guru 114

Cabaran Pendidikan Alaf Baru 116

Rumusan 128

Bab 7: Transformasi Kepimpinan, Budaya dan Pengurusan  Sekolah   129

Pengenalan 129

Transformasi Kepimpinan Pengurusan Sekolah 130

Transformasi Budaya Organisasi Sekolah 136

Membudayakan Sekolah Penyayang 139

Budaya Sekolah Penyayang 141

Transformasi Pengurusan Sumber Manusia 159

Transformasi Kurikulum 164

Transformasi Kokurikulum 169

Transformasi Guru Inovatif 172

Rumusan 175

Rujukan 177

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024