Imprint › PTS Akademia

12

Modul Memperkasa Sahsiah Waja Diri Pelajar Abad ke-21

Shahabuddin Hashim, Noor Shafrin Ahmad

Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak

Shahabuddin Hashim, Noor Miza Abdul Rahman

Teori Sastera Taabudiyyah - Sastera untuk Pengabdian

Abdullah Hassan, Mana Sikana

Instruksi Model Taktikal Permainan

Sanmuga Nathan K.Jeganathan

Sang Budiman 2001-2011

Seri Lanang Jaya Rohani, Dahlia Janan

Mutiara Budi

Noriah Mohamed, Darwis Harahap

Pengurusan Aktiviti Luar Sekolah: Panduan Pengurusan Aktiviti...

James Ang Jit Eng

Kepimpinan Instruksional - Satu Panduan Praktikal (Edisi Kedua)

James Ang Jit Eng, Balasandran Ramiah

Pengajaran Tatabahasa Melayu di IPG

Amir Juhari, Noor Zila Md. Yusuf

Terampil Berbahasa

Seri Lanang Jaya Rohani, Dahlia Janan

Psikolinguistik: Memahami Asas Pemerolehan Bahasa

Soenjono

Fonetik dan Fonologi

Abdullah Hassan, Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar

Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru

Morfologi

Abdullah Hassan

Sintaksis

Seri Lanang Jaya Rohani, Abdullah Hassan, Zulkifli Osman, Razali Ayob

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kerohanian Kanak-Kanak

Shahabuddin Hashim, Noor Miza Abdul Rahman

Bahasa Melayu: Apa Sudah Jadi?

Kamal Shukri Abdullah Sani

Sahsiah Waja Diri Pemacu Kecemerlangan

Shahabuddin Hashim

Bernafas dalam Doa MH370

Mohd Azmi Harun

12
PTS Publishing House
Komik-M
PutehPress
Penerbit-X
PTS Junior
Tunas Super
Bookiut
Book-Bang

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022