Imprint › PTS Akademia

12

Modul Memperkasa Sahsiah Waja Diri Pelajar Abad ke-21

Shahabuddin Hashim, Noor Shafrin Ahmad

PTS Akademia

Pendidikan Sosioemosi Kanak-Kanak

Shahabuddin Hashim, Noor Miza Abdul Rahman

PTS Akademia

Teori Sastera Taabudiyyah - Sastera untuk Pengabdian

Abdullah Hassan, Mana Sikana

PTS Akademia

Instruksi Model Taktikal Permainan

Sanmuga Nathan K.Jeganathan

PTS Akademia

Sang Budiman 2001-2011

Seri Lanang Jaya Rohani, Dahlia Janan

PTS Akademia

Mutiara Budi

Noriah Mohamed, Darwis Harahap

PTS Akademia

Pengurusan Aktiviti Luar Sekolah: Panduan Pengurusan Aktiviti di Luar Sekolah

James Ang Jit Eng

PTS Akademia

Kepimpinan Instruksional - Satu Panduan Praktikal (Edisi Kedua)

James Ang Jit Eng, Balasandran Ramiah

PTS Akademia

Pengajaran Tatabahasa Melayu di IPG

Amir Juhari, Noor Zila Md. Yusuf

PTS Akademia

Terampil Berbahasa

Seri Lanang Jaya Rohani, Dahlia Janan

PTS Akademia

Psikolinguistik: Memahami Asas Pemerolehan Bahasa

Soenjono

PTS Akademia

Fonetik dan Fonologi

Abdullah Hassan, Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar

PTS Akademia

Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru

PTS Akademia

Morfologi

Abdullah Hassan

PTS Akademia

Sintaksis

Seri Lanang Jaya Rohani, Abdullah Hassan, Zulkifli Osman, Razali Ayob

PTS Akademia

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kerohanian Kanak-Kanak

Shahabuddin Hashim, Noor Miza Abdul Rahman

PTS Akademia

Bahasa Melayu: Apa Sudah Jadi?

Kamal Shukri Abdullah Sani

PTS Akademia

Sahsiah Waja Diri Pemacu Kecemerlangan

Shahabuddin Hashim

PTS Akademia

Bernafas dalam Doa MH370

Mohd Azmi Harun

PTS Akademia

12
PTS Publishing House
Komik-M
PutehPress
Penerbit-X
Bookiut
PTS Junior
Tunas Super
Book-Bang

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024