Buku

Asas Linguistik

oleh Suraiya Chapakiya

RM 30.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-0685-30-4

Muka Surat: 232

Saiz: 5.8x8.2

Tarikh Terbit: 20 Mar 2014

Kategori: Bahasa

Imprint: PTS Akademia

Kita sering mendengar istilah linguistik ini digunakan, tetapi apakah sebenarnya linguistik? Sehingga kebanyakan orang menganggap bahawa orang yang belajar linguistik merupakan orang yang menguasai ilmu bahasa Melayu yang sedia ada atau menguasai bahasa Melayu dengan fasih dan lancar. Buku Asas Linguistik ini mengandungi sepuluh bab yang terdiri daripada Pengenalan Linguistik, Fonetik, Fonologi, Morfologi, Sintaksis, Semantik, Sosiolinguistik, Psikolinguistik, Wacana dan Isu Semasa Bahasa Melayu. Oleh sebab itu buku ini sesuai dijadikan buku teks kepada para pelajar sekolah menengah, pelajar institusi pengajian tinggi, guru bahasa Melayu dan peminat bahasa Melayu. 

Kata Pengantar vii

Prakata ix

Pengenalan Linguistik 12.

Fonetik 63.

Fonologi 254.

Morfologi 495.

Sintaksis 716.

Semantik 1017.

Sosiolinguistik 1188.

Psikolinguistik 1379.

Wacana 15310.

Isu Semasa Bahasa Melayu 176

Rujukan 207

Indeks 215

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024