Buku

Kompas Hidup Bersyariat: 300 Aplikasi Kaedah Fiqh dalam Kehidupan Seharian

oleh Muhammad Hanief Awang Yahaya

RM 42.00 / RM 45.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-481-685-8

Muka Surat: 432

Saiz: 6x9 inci

Tarikh Terbit: 8 Aug 2021

Kategori:

Islam adalah agama yang lengkap. Semua aspek kehidupan ada hukum-hukumnya. Bagaimana cara ulama menentukannya? Apakah kompas yang digunakan dalam membezakan mana yang wajib, sunat, harus, makruh dan haram?

Buku ini membicarakan mengenai Qawaid Fiqhiyyah atau kaedah-kaedah Fiqh yang digunakan oleh para ulama sebagai salah satu ilmu dalam menetapkan hukum. 300 aplikasi yang diberikan dalam buku ini melibatkan segenap aspek kehidupan termasuklah bidang-bidang berikut:

Ibadah

Jenayah

Mualamat

Perubatan

Munakahat

Sumpah

Persaksian

Pusaka

Pentadbiran

Manasik

Penyusuan

Wasiat

Taharah

Nafkah

Pemerintahan

Rampasan

Ganti rugi

Kejiranan

Pemburuan

Fiqh OKU

Sembelihan

Wadiah

Akidah

Dakwah

Sukan

PRAKATA

PENGANTAR PENERBIT

GLOSARI

BAHAGIAN PERTAMA

BAB 1: KENALI QAWAID FIQHIYYAH SEBAGAI KOMPAS DALAM HIDUP

1. KONSEP QAWA’ID FIQHIYYAH

2. PENGERTIAN QAWA’ID DAN FIQH

3. PENGERTIAN FIQH

4. MAKSUD QAWA’ID FIQH’IYYAH

5. HUBUNGAN QAWA’ID FIQHIYYAH DENGAN YANG LAIN

6. PEMBAHAGIAN QAWA’ID FIQHIYYAH

7. KEISTIMEWAAN QAWA’ID FIQHIYYAH

8. FAEDAH MEMPELAJARI QAWA’ID FIQHIYYAH

9. AUTORITI QAWA’ID FIQHIYYAH

BAHAGIAN KEDUA

BAB 2: MENGAPA ADA PERBEZAAN ANTARA PUASA KESIHATAN DAN PUASA RAMADAN? ‘SEGALA URUSAN MENGIKUT TUJUANNYA’

1. KENALI KAEDAH KULLIYYAH KUBRA PERTAMA: ‘SEGALA URUSAN MENGIKUT TUJUAN’ 78

2. 6 KAEDAH PECAHAN DAN 35 APLIKASI DI BAWAH KAEDAH INI 103

Kaedah Pecahan Pertama: ‘Tiada Pahala Tanpa Niat’ 104

Kaedah Pecahan Kedua: ‘Perkara Mubah Akan Menjadi Ketaatan Dengan Niat Yang Benar’ 109

Kaedah Pecahan Ketiga: ‘Yang Diambil Kira dalam Akad Ialah Maksud dan Tujuan Bukan Lafaz dan Perkataan’ 115

Kaedah Pecahan Keempat: ‘Niat Yang Kosong Dari Perbuatan Tidak Memberi Kesan Pada Urusan Duniawi’ 119

Kaedah Pecahan Kelima: ‘Adakah Niat dalam Bersumpah Boleh Mengkhususkan Lafaz yang Umum dan Mengumumkan Lafaz Khas’ 124

Kaedah Pecahan Keenam: ‘Tujuan Lafaz Mengikut Niat Orang yang Melafazkannya Kecuali Pada Satu Tempat Iaitu Sumpah di Hadapan Qadi’ 127

BAB 3: MENGAPA LELAKI YANG HILANG TANPA JEJAK TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI MENINGGAL DUNIA? ‘KEYAKINAN TIDAK HILANG DENGAN SEBAB KERAGUAN’

1. KENALI KAEDAH KULLIYYAH KUBRA KEDUA: ‘KEYAKINAN TIDAK HILANG DENGAN SEBAB KERAGUAN’

2. 10 KAEDAH PECAHAN DAN 76 APLIKASI DI BAWAH KAEDAH INI

Kaedah Pecahan Pertama: ‘Sesuatu Itu Adalah Kekal Dengan Keadaan Asalnya’

Kaedah Pecahan Kedua: ‘Pada Asalnya Seseorang Itu Kosong Dari Sebarang Tanggungjawab’

Kaedah Pecahan Ketiga: ‘Apa Yang Sabit Dengan Yakin Ia Tidak Terangkat Kecuali Dengan Yakin’

Kaedah Pecahan Keempat: ‘Asal Sesuatu Pada Sifat-Sifat Atau Urusan Yang Mendatang Ialah Tiada’

Kaedah Pecahan Kelima: ‘Hukum Asal Disandarkan Sesuatu Yang Berlaku Kepada Masanya Yang Paling Hampir’

Kaedah Pecahan Keenam: ‘Asal Pada Sesuatu Itu Harus’

Kaedah Pecahan Ketujuh: ‘Sesuatu Yang Lama Dibiarkan Mengikut Lamanya’

Kaedah Pecahan Kelapan: ‘Benda Yang Mudarat Itu Tidak Berkeadaan Lama’

Kaedah Pecahan Kesembilan: ‘Sangkaan Yang Tidak Berasaskan Kenyataan Adalah Tidak Diambil Kira’

Kaedah Pecahan Kesepuluh: ‘Tidak Boleh Dijadikan Hujah Bersama Dengan Adanya Andaian Yang Berpunca Dari Dalil’

BAB 4: BETULKAH JIKA TIDAK MAMPU SOLAT FARDU SECARA BERDIRI, KITA BOLEH SOLAT DENGAN CARA DUDUK? ‘KESUKARAN MENARIK KEMUDAHAN’

1. KENALI KAEDAH KULLIYYAH KUBRA KETIGA: ‘KESUKARAN MENARIK KEMUDAHAN’

2. 7 KAEDAH PECAHAN DAN 73 APLIKASI DI BAWAH KAEDAH INI

Kaedah Pecahan Pertama: ‘Apabila Urusan Itu Sempit Ia Menjadi Luas Dan Apabila Ia Luas Ia Menjadi Sempit’

Kaedah Pecahan Kedua: ‘Darurat Mengharuskan Perkara Yang Ditegah’

Kaedah Pecahan Ketiga: ‘Apa Yang Diharuskan Kerana Darurat Itu Ditentukan Mengikut Kadarnya’

Kaedah Pecahan Keempat: ‘Sesuatu Yang Diharuskan Kerana Uzur Menjadi Batal Jika Uzur Itu Sudah Tidak Ada’

Kaedah Pecahan Kelima: ‘Hajat Menepati Kedudukan Darurat Sama Ada Umum Ataupun Khusus’

Kaedah Pecahan Keenam: ‘Keterpaksaan Tidak Membatalkan Hak Orang Lain’

Kaedah Pecahan Ketujuh: ‘Apa Yang Mudah Tidak Gugur Disebabkan Apa Yang Sukar’

BAB 5: MENGAPA SEORANG ISTERI BERHAK UNTUK MENUNTUT CERAI SEKIRANYA DIA SERINGKALI MENJADI MANGSA KEGANASAN SUAMI? ‘TIADA MUDARAT DAN MEMUDARATKAN’

1. KENALI KAEDAH KULLIYYAH KUBRA KEEMPAT: ‘TIADA MUDARAT DAN MEMUDARATKAN’

2. 8 PECAHAN KAEDAH DAN 68 APLIKASI DI BAWAH KAEDAH INI

Kaedah Pecahan Pertama: Kemudaratan Hendaklah Dihindarkan’

Kaedah Pecahan Kedua: ‘Sesuatu Kemudaratan Tidak Boleh Dihapuskan Dengan Seumpamanya’

Kaedah Pecahan Ketiga: ‘Kerosakan Ditolak Seberapa Yang Terdaya’

Kaedah Pecahan Keempat: ‘Mudarat Yang Berat Dihilangkan Dengan Mudarat Yang Ringan’

Kaedah Pecahan Kelima: ‘Ditanggung Mudarat Yang Khas Kerana Menolak Mudarat Yang Am’

Kaedah Pecahan Keenam: ‘Apabila Bertembung Dua Mudarat Maka Dijauhkan Yang Lebih Besar Dengan Dilakukan Yang Lebih Ringan’

Kaedah Pecahan Ketujuh: ‘Menolak Kejahatan Itu Lebih Utama Daripada Menarik Manfaat’

Kaedah Pecahan Kelapan: ‘Apabila Bertentangan Antara Yang Menghalang Dan Yang Menuntut Maka Didahulukan Yang Menegah Kecuali Apabila Yang Menuntut Itu Lebih Besar’ 308

BAB 6: BETULKAH KITA PERLU PULANGKAN SEMULA BEKAS MAKANAN YANG JIRAN PERNAH BERIKAN KETIKA BERKONGSI MAKANAN? ‘ADAT DIJADIKAN PENIMBANG TARA’

1. KAEDAH KULLIYYAH KUBRA KELIMA: ‘ADAT DIJADIKAN PENIMBANG TARA’

2. 11 PECAHAN dan 48 APLIKASI DI BAWAH KAEDAH ADAT

Kaedah Pecahan Pertama: ‘Penggunaan Orang Ramai Adalah Hujah Wajib Beramal Dengannya’

Kaedah Pecahan Kedua: ‘Adat yang Diakui Itu Hanyalah Apabila Ia Konsisten Ataupun Ghalabah’

Kaedah Pecahan Ketiga: ‘Yang Dipakai Itu Hanyalah yang Biasa Lagi Umum Bukan Yang Jarang-Jarang’

Kaedah Pecahan Keempat: ‘Uruf yang Boleh Ditafsirkan Lafaz Dengannya Itu Adalah yang Beriringan yang Terdahulu Bukan yang Kemudian’

Kaedah Pecahan Kelima: ‘Hakikat Ditinggalkan Kerana Petunjuk Adat’

Kaedah Pecahan Keenam: ‘Surat Itu Seperti Ucapan ‘

Kaedah Pecahan Ketujuh: ‘Isyarat yang Difahami daripada Orang Bisu Sama Seperti Keterangan Dengan Lisan’

Kaedah Pecahan Kelapan: ‘Apa Yang Diketahui Secara ‘Uruf Sama Seperti Syarat Ditetapkan’

Kaedah Pecahan Kesembilan: ‘Apa Yang Diketahui Dalam Kalangan Peniaga Adalah Seperti Yang Disyaratkan Dalam Kalangan Mereka’

Kaedah Pecahan Kesepuluh: ‘Penentuan Dengan Uruf Sama Seperti Penentuan Dengan Nas’

Kaedah Pecahan Kesebelas: ‘Tidak Boleh Diingkar Perubahan Hukum Ijtihadiyyah Dengan Sebab Perubahan Zaman’

BONUS : SEJARAH ILMU QAWA’ID FIQHIYYAH

PENUTUP

RUJUKAN

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023