Buku

Penilaian dalam Pendidikan Prasekolah

oleh Surayah Zaidon, Haslinda Md. Ali

RM 18.50 / RM 20.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-5226-44-1

Muka Surat: 184

Saiz:

Tarikh Terbit: 21 Jul 2009

Kebolehan ataupun keupayaan kanak-kanak prasekolah sering disalah tafsir sebagai pencapaian. Kesilapan ini menimbulkan implikasi yang besar kerana ia dikaitkan dengan keseluruhan pelaksanaan program prasekolah baik dari segi pembelajaran kanak-kanak mahupun pengajaran guru. Buku ini menerangkan dan membincangkan tentang penilaian yang sebaik-baiknya dilaksanakan ke atas kanak-kanak, khasnya kanak-kanak yang berada di peringkat prasekolah. Kita perlu lebih menghargai perkembangan kemahiran kanak-kanak dalam ketiga-tiga domain, iaitu : *Afektif *Psikomotor *Kognitif Domain-domain tersebut dipamerkan melalui penaksiran autentik seperti rekod anekdot, rekod berterusan, senarai semak, rekod pensampelan masa dan peristiwa serta penaksiran portfolio. Penaksiran autentik yang dilaksanakan secara berterusan mampu menilai sejauh mana keupayaan ataupun kemahiran yang sudah dikuasai ataupun sebaliknya oleh kanak-kanak. Surayah Zaidon merupakan seorang bekas pensyarah prasekolah di Institut Perguruan Islam, Bangi. Manakala, Haslinda Md. Ali merupakan seorang pensyarah Institut Perguruan Perempuan Melayu, Melaka.

Prakata xi Bab 1: Memerhati dan Mengesan Perkembangan Kanak-kanak Prasekolah 1 Pengujian 1 Pengukuran 2 Penilaian 3 Penilaian Formatif 4 Penilaian Sumatif 5 Perbezaan Penilaian Formatif dan Sumatif 7 Jenis-jenis Ujian di Prasekolah 8 Rumusan 11 Bab 2: Penilaian Perkembangan Kanak-kanak 12 Konsep Penilaian Perkembangan Kanak-kanak 12 Prinsip Penilaian di Prasekolah 13 vi Penilaian dalam Pendidikan Prasekolah Proses Menilai Perkembangan Kanak-kanak Prasekolah 15 Penilaian Mengikut Kurikulum Prasekolah 17 Tujuan Menilai Perkembangan 24 Garis Panduan Menilai Perkembangan Kanak-kanak Prasekolah 26 Persoalan dalam Merancang Penilaian 28 Peranan Guru dalam Menilai Perkembangan Kanak-kanak 28 Rumusan 29 Bab 3: Mengesan Perkembangan Kanak-kanak Prasekolah 30 Bagaimana Hendak Bermula 30 Konsep Pemerhatian dan Penilaian 31 Mengapa Pemerhatian Perlu Sebagai Penilaian? 32 Jenis-jenis Alat Taksiran 36 Pemerhatian dalam Menilai Perkembangan Kanak-Kanak 38 Rumusan 42 Bab 4: Melaksanakan Pemerhatian di Prasekolah 43 Jenis Pelaksanaan Pemerhatian 43 Pemerhatian Perbualan atau Interaksi 45 vii Kandungan Langkah-langkah Pemerhatian 48 Garis Panduan Pemerhatian 49 Rumusan 50 Bab 5: Senarai Semak 51 Tujuan Menyediakan Senarai Semak 51 Panduan Menyediakan Senarai Semak 52 Kekuatan Senarai Semak 54 Kelemahan Senarai Semak 54 Rumusan 95 Bab 6: Rekod Anekdot 96 Tujuan Menyediakan Rekod Anekdot 96 Panduan Menyediakan Rekod Anekdot 97 Kekuatan Rekod Anekdot 97 Kelemahan Rekod Anekdot 97 Rumusan 105 Bab 7: Rekod Berterusan 106 Perbezaan Antara Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan 107 Tujuan Menggunakan Rekod Berterusan 107 Panduan Menyediakan Rekod Berterusan 107 Panduan Menulis Rekod Berterusan 108 Kekuatan Menggunakan Rekod Berterusan 108 viii Penilaian dalam Pendidikan Prasekolah Kelemahan Menggunakan Rekod Berterusan 109 Rumusan 114 Bab 8: Portfolio 115 Konsep Portfolio 116 Tujuan Menggunakan Portfolio 117 Kandungan Portfolio 119 Langkah Menyediakan Portfolio 121 Mengumpul Kandungan Portfolio 123 Menilai Kandungan Portfolio 124 Menganalisis Portfolio Kanak-kanak 126 Kekuatan Portfolio 129 Kelemahan Portfolio 130 Rumusan 131 Bab 9: Rekod Perkembangan Lain 132 Log Harian atau Buku Log Kelas 132 Rekod Frekuensi atau Rekod Kiraan Frekuensi 135 Rekod Pensampelan Masa 138 Rekod Pensampelan Peristiwa 142 Rekod Skala Pemarkahan 144 Rumusan 146 ix Kandungan Bab 10: Tindakan Susulan 147 Jenis-jenis Tindakan Susulan 148 Bila Tindakan Susulan Perlu Dijalankan 150 Rumusan 152 Bab 11: Etika Penilaian 153 Panduan Menilai Kanak-kanak 153 Tanggungjawab Guru 156 Rumusan 158 Bab 12: Isu dan Cabaran 159 Senario Penilaian Masa Kini 159 Alat Penaksiran 160 Kecekapan Guru 162 Menyelaras Penilaian Perkembangan 163 Pendedahan Konsep Penilaian kepada Ibu Bapa 164 Ciri Kanak-kanak 164 Rumusan 166 Rujukan 167 Indeks 171

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024