Buku

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Akidah

oleh Maulana Muhammad Asri bin Yusof

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-802-9

Muka Surat: 366

Saiz: 6x9 inci

Tarikh Terbit: 8 Oct 2022

Kategori:

Akidah adalah perkara tunjang utama dalam kehidupan beragama bagi seluruh umat Islam. Akidah yang sahih adalah akidah yang bersih daripada segala perkara yang menyekutukan Allah s.w.t. Sebenarnya tiada manusia yang tidak berakidah walaupun pada zahirnya dia mengingkari Allah s.w.t. Ini kerana beragama dan berakidah adalah salah satu naluri semula jadi manusia. Yang membezakannya adalah sama ada akidah yang dianuti itu benar mahupun tidak.

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Akidah adalah nasihat, teguran dan kritikan Maulana Muhammad Asri Yusoff kepada umat Islam berkaitan situasi yang perlu diperbaiki, diperbetul dan dielakkan demi menjamin akidah yang benar mengikut anjuran Quran dan Sunnah.

Antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini adalah:

1. Menyingkap Rahsia di Sebalik Kejadian Nur Muhammad, adakah ia benar ataupun bercanggah dengan ajaran Islam?

2. Penyelewengan Akidah Syiah, Qadiani, Baha’i, Al-Alqam dan lain-lain.

3. Akidah Syiah dan ancamannya kepada akidah umat Islam di Nusantara.

4. Perkahwinan mut’ah dalam ajaran Syiah.

Mudah-mudahan dengan memahami nasihat dan teguran ini, akidah kita sebagai Muslim dapat dipelihara.

PENGANTAR PENULIS v

PENGANTAR PENERBIT ix

SENARAI KANDUNGAN xiii

BAHAGIAN 1

AKIDAH TERAS KECEMERLANGAN DAKWAH 1

1. Pendahuluan 2

2. Akidah Yang Sahih dan Bersih 4

3. Tuntutan Akidah 8

4. Halangan dan Gangguan Terhadap Akidah 12

• Ajaran-Ajaran yang Salah 12

• Fahaman Kebendaan 13

• Bidaah dan Khurafat 14

• Pelbagai Maksiat 15

• Taasub dan Fanatik 16

5. Matlamat Dakwah 17

BAHAGIAN 2

MENYINGKAP RAHSIA DI SEBALIK KEJADIAN

NUR MUHAMMAD 19

6. Pendahuluan 20

7. Nur Muhammad Versi Ka’bul Akhbar 22

8. Nur Muhammad Versi Syeikh Zainal Abidin al-Fathaani 26

9. Makhluk yang Mula-Mula Dicipta Allah s.w.t Mengikut Hadith

yang Sahih 31

10. Kedudukan “Hadith” Tentang Nur Muhammad 33

11. Tujuan Sebenar Konsep Nur Muhammad Diketengahkan 39

12. Sanggahan Kepada Konsep Nur Muhammad 48

13. Kesimpulan 55

BaHAGIAN 3

KEDUDUKAN

AL-MAHDI SEBAGAI AKIDAH DITINJAU DARIPADA

PERSPEKTIF AL-HADITH 57

14. Pendahuluan 58

15. Hadith-Hadith Tentang al-Mahdi 61

16. Al-Mahdi Menurut Ulama-Ulama Hadith dan Usuluddin 91

17. Sangkalan Sesetengah Pihak Terhadap Hadith-Hadith

al-Mahdi 98

18. Penentuan dan Penetapan Seseorang Sebagai al-Mahdi 102

19. Kesimpulan 108

BaHAGIAN 4

PENYELEWENGAN AKIDAH - ISU,

MASALAH DAN CARA PENYELESAIANNYA 111

20. Pendahuluan 112

21. Ajaran-Ajaran Sesat yang Dikenal Pasti 115

• Ajaran Syiah 115

• Ajaran Qadiani 117

• Ajaran Baha’i 118

9. Makhluk yang Mula-Mula Dicipta Allah s.w.t Mengikut Hadith

yang Sahih 31

10. Kedudukan “Hadith” Tentang Nur Muhammad 33

11. Tujuan Sebenar Konsep Nur Muhammad Diketengahkan 39

12. Sanggahan Kepada Konsep Nur Muhammad 48

13. Kesimpulan 55

BaHAGIAN 3

KEDUDUKAN

AL-MAHDI SEBAGAI AKIDAH DITINJAU DARIPADA

PERSPEKTIF AL-HADITH 57

14. Pendahuluan 58

15. Hadith-Hadith Tentang al-Mahdi 61

16. Al-Mahdi Menurut Ulama-Ulama Hadith dan Usuluddin 91

17. Sangkalan Sesetengah Pihak Terhadap Hadith-Hadith

al-Mahdi 98

18. Penentuan dan Penetapan Seseorang Sebagai al-Mahdi 102

19. Kesimpulan 108

BaHAGIAN 4

PENYELEWENGAN AKIDAH - ISU,

MASALAH DAN CARA PENYELESAIANNYA 111

20. Pendahuluan 112

21. Ajaran-Ajaran Sesat yang Dikenal Pasti 115

• Ajaran Syiah 115

• Ajaran Qadiani 117

• Ajaran Baha’i 118

Muka surat: 13

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat al-Quran, daripada kalimah ‘Adam a.s.’ kepada ‘Muhammad.’

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024