Buku

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Sirah

oleh Maulana Muhammad Asri bin Yusof

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-803-6

Muka Surat: 406

Saiz: 6 x 9 inci

Tarikh Terbit: 8 Oct 2022

Kategori:

Tidak syak lagi bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Allah s.w.t. di atas muka bumi ini. Keperibadian serta cabaran liku perjalanan dakwah baginda selaku utusan Allah s.w.t. di atas muka bumi ini bukan sahaja diiktiraf dan dimuliakan oleh orang Islam sahaja, bahkan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Sirah perjalanan hidup baginda, para sahabat serta para salafus soleh terdahulu menjadi contoh ikutan dan panduan oleh manusia sehingga akhir zaman.

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Sirah adalah nasihat, teguran dan pemurnian sejarah sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusoff kepada umat Islam berkaitan sejarah yang perlu diperbaiki dan diperbetul demi menjamin penyebaran fakta sirah yang benar berdasarkan sumber yang kuat dan berautoriti.

Antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini adalah:

1. Sejarah sistem pengkhalifahan terawal oleh Islam.

2. Sejarah pemerintahan Khalifah Muawiyah.

3. Cerita fiksyen dalam sejarah Islam.

4. Saidina Hassan jaguh seks?

Mudah-mudahan dengan memahami nasihat dan teguran ini, fakta sirah dapat dipelihara dan tidak mudah diselewengkan oleh para penyeleweng.

PENGANTAR PENULIS v

PENGANTAR PENERBIT ix

SENARAI KANDUNGAN xiii

BAHAGIAN 1

STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP

KEKHALIFAHAN SEBAGAI WARISAN

KEPIMPINAN ISLAM 1

1. Pendahuluan 2

2. Khilafah Menurut Bahasa 5

3. Khilafah Menurut Syariat 7

4. Khalifah Rasyidah 11

5. Khalifah Aamah 14

• Ciri-Ciri Khilafah Aamah 14

• Syarat-Syarat Khalifah dalam Khilafah Aamah 14

6. Dua Unsur Teras bagi Pelantikan Khalifah 16

7. Cara-Cara Pelantikan Khalifah 17

• Baiah Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 18

• Istikhlaf 19

• Syura 19

• Istilaa’ 20

• Tawkil 21

8. Tanggungjawab Khalifah 22

9. Hak-Hak Khalifah ataupun Tanggungjawab Rakyat terhadap

Khalifah 26

• Tidak boleh merosakkan mana-mana peraturan yang

ditetapkannya. 27

• Bekerjasama dengannya dalam segala usaha-usaha yang

baik. 27

• Memberi sepenuh pertolongan dan sokongan kepadanya

dan orang yang menjayakan pemerintahannya. 27

• Memberi habuan dan kemudahan yang berpatutan kepada

kakitangannya. 28

10. Batas-Batas Ketaatan Kepada Khalifah 29

11. Khilafah Khaasah 30

• Ciri-ciri Khilafah Khaasah 30

12. Khilafah Khaasah Muntazimah dan Ghairu Muntazimah 65

• Rukun-rukun Khilafah Khaasah Muntazimah. 65

• Khilafah Khaasah Muntazimah berterusan sehingga tiga

pemerintahan Khulafa al-Rasyidin iaitu Saidina Abu Bakar

r.a, Saidina Umar r.a dan Saidina Uthman r.a. 65

• Khalifah Saidina Ali adalah Khalifah Rasyidin Khaasah

tetapi Ghairu Muntazimah. 69

• Fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah s.a.w akan

muncul di akhir Khilafah Khaasah Muntazimah dan

selepasnya. 71

13. Khilafah dan Imamah 78

• Syarat-syarat dan alamat yang perlu ada pada Imamah 78

14. Walayat Faqih 80

15. Perbezaan antara Sistem

Khilafah dengan Sistem-Sistem Lain 82

• Khilafah dan Teokrasi 82

• Khilafah dan Demokrasi 82

• Khilafah dan Republik 83

• Khilafah dan Kediktatoran 83

• Khilafah dan Sistem Beraja 84

16. Keunggulan Sistem Khilafah 85

baHAGIAN 2

SAIDINA MUAWIYAH KHALIFAH RASHID YANG

TERANIAYA 87

17. Pendahuluan 88

18. Nama, Keturunan dan Bakat Istimewa 93

19. Zaman Memeluk Islam 95

20. Keutamaan dan Kelebihan 97

21. Keutamaan dan Kelebihan Mu’awiyah r.a

Menurut Para Sahabat 104

22. Muawiyah pada Pandangan Tabiin 108

23. Rupa Paras, Peribadi dan Watak 110

24. Kecintaannya kepada Rasulullah s.a.w 113

25. Kepatuhannya kepada Rasulullah s.a.w. 114

26. Sifat Bersahaja dan Sifat Merendah Diri 117

27. Keperihatinannya Terhadap Rakyat 118

28. Takut kepada Allah dan Hari Pembalasan 120

29. Pembetulan Fakta Sejarah Muawiyah yang Diselewengkan 122

• Muawiyah dan pemerintahannya. 122

• Pelantikan Yazid. 132

• Tuduhan Memaki Hamun Saidina Ali di atas mimbar. 138

• Siapakah al-Fiatu al-Baaghiah? 149

30. Penutup 163

BAHAGIAN 3

PEMURNIAN SEJARAH AWAL ISLAM 165

31. Penilaian Semula Tarikh Kelahiran dan Kewafatan Nabi

Muhammad s.a.w. 166

32. Urainab Binti Ishaq Jadi Rebutan Husain dan Yazid 173

33. Motif Tabarra di Sebalik Hukuman Hudud ke Atas

Anak Khalifah Umar 182

34. Umar Memukul Abdul Rahman 210

35. Hubungan Mesra antara Saidina Muawiyah

dengan Ahlul Bait 213

36. Syiah Pembunuh Saidina Husain di Karbala 225

37. Pembunuh Saidina Husain adalah Syiah Kufah 230

• Bukti-Bukti Utama 230

38. Aisyah Disalak Anjing Hau’ab 273

39. Benarkah Saidina Umar R.A. Membunuh Anaknya? 296

BAhagian 4

PEMURNIAN DAKWAAN SAIDINA HASSAN

JAGUH SEKS 307

40. Pendahuluan 308

41. Hadith-Hadith daripada Ahlu Sunnah 312

42. Hadith-Hadith daripada Golongan Syiah 313

43. Implikasi Penerimaan Riwayat Ini 319

BAHAGIAN 5

ANAK CUCU NABI MUHAMMAD S.A.W

YANG DILUPAKAN DAN DIPINGGIRKAN 333

44. Pendahuluan 334

45. Bilangan Anak Cucu Nabi Muhammad s.a.w dan

Nama-nama Mereka 336

46. Sejarah Ringkas Anak Cucu Nabi Muhammad s.a.w. 338

• Zainab anak perempuan pertama Rasulullah s.a.w. 338

• Ali anak sulung Zainab dan cucu lelaki

pertama Rasulullah s.a.w. 342

• Umamah cucu perempuan sulung Rasulullah s.a.w. 350

• Ruqaiyyah anak perempuan kedua Rasulullah s.a.w. 356

• Abdullah cucu lelaki kedua Rasulullah s.a.w. 364

• Fatimah anak perempuan ketiga Rasulullah s.a.w. 374

• Ummu Kulthum anak sulung Fatimah dan Ali. 387

• Zainab anak perempuan kedua Fatimah. 391

• Ummu Kulthum anak bongsu Rasulullah s.a.w. 393

PENUTUP 399

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024