Buku

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Hadith

oleh Maulana Muhammad Asri bin Yusof

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-481-804-3

Muka Surat: 264

Saiz: 6 x 9 inci

Tarikh Terbit: 8 Oct 2022

Kategori:

Antara ciri-ciri Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah meyakini hadith atau sunnah sebagai teras kepada ajaran Islam keseluruhannya dan merupakan sumber kedua yang utama dalam hukum-hakam, gerak kerja serta penilaian terhadap segala yang berlaku dalam kehidupan manusia di dunia. Sementara itu, wujud golongan yang mengaku Islam tetapi mereka menolak hadith sebagai sumber rujukan kerana beranggapan bahawa al-Quran sahaja yang perlu dirujuk sebagai sumber tunggal.

Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Mengenai Haidth adalah nasihat, teguran dan kritikan Maulana Muhammad Asri Yusoff kepada umat Islam berkaitan situasi yang perlu diperbaiki, diperbetul dan dielakkan demi menjamin akidah yang benar mengikut anjuran Quran dan Sunnah.

Antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini adalah:

1. Sistem riwayah dan dirayah dalam pengajian hadith.

2. Meninjau al-Hadith daripada perspektif yang sempit.

3. Kedudukan hadith sebagai rujukan kedua dalam Islam.

4. Punca kekeliruan hadith.

Mudah-mudahan dengan memahami nasihat dan teguran ini, kefahaman kita mengenai hadith selari mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

PENGANTAR PENULIS v

PENGANTAR PENERBIT ix

SENARAI KANDUNGAN xiii

BAHAGIAN 1

KEDUDUKAN HADITH SEBAGAI RUJUKAN KEDUA DALAM

ISLAM 1

1. Pendahuluan 2

2. Definisi Hadith 7

3. Imej Hadith Menurut al-Quran 9

4. Peranan Hadith Sebagai Penjelas dan Penghurai Maksud

al-Quran 34

5. Keprihatinan Umat Terhadap Hadith selepas al-Quran 41

6. Antara Punca Kekeliruan tentang Hadith 52

7. Bantahan Terhadap Kekeliruan Itu 53

8. Penutup 60

BAHAGIAN 2

PENGAJIAN HADITH DAN TUNTUTAN MASA KINI 63

9. Pendahuluan 64

10. Sistem Riwayah dan Dirayah dalam Pengajian Hadith 68

• Sistem Riwayah 68

• Sistem Dirayah: Usul dan Keistimewaannya 71

11. Beberapa Fenomena Semasa yang Menuntut

Pengajian al-Hadith dan Metodenya Perlu Disebarkan 76

• Golongan Anti Hadith 76

• Syiah 78

• Golongan Mengikut Sunnah dengan

Membuta Tuli 80

• Golongan Penyelewengan Fakta-Fakta Sirah

dan Sejarah 82

• Golongan yang Meninjau al-Hadith daripada

Perspektif yang Sempit 84

12. Komprehensif Hadith Rasulullah s.a.w dengan

Peristiwa yang Berlaku Selepas Kewafatan

Baginda s.a.w sehingga Kiamat 86

13. Mengabaikan Ulama yang Ahli dalam Usaha

Memahami Hadith 91

14. Keperluan Kembali kepada Sistem Talaqqi

dalam Pengajian Hadith 92

• Di Mana Wujudnya Sistem Ini Sekarang? 93

• Kita Bertanggungjawab Menghidupkan Sistem Ini 94

15. Penutup 96

BAHAGIAN 3

99 USUL DIRAYAH BAGI MENGENAL PASTI

HADITH-HADITH DHAIF DAN MAUDHU’ 97

16. 99 Usul Dirayah 98

BAHAGIAN 4

MEMBETULKAN KESALAHFAHAMAN UMAT 189

17. Kepalsuan Hadith Tentang Kelebihan Tarawih 190

18. Ketetapan Imsak sebelum Subuh, Satu Penilaian Semula 197

BAHAGIAN 5

FIQH IMAM

AL-BUKHARI DALAM KITAB SAHIHNYA 203

19. Pendahuluan 204

20. Fiqh Bukhari dalam Erti yang Umum 206

21. Fiqh Bukhari dalam Erti yang Khusus 212

22. Pendapat Imam Bukhari Mengenai Perempuan Haidh

Membaca, Menyentuh dan Membawa al-Quran. 213

23. pendapat Imam Bukhari Mengenai Persoalan Sama

ada Anjing Itu Najis ataupun Tidak 222

24. Pendapat Imam Bukhari Mengenai Perkara

yang Membatalkan Wudhu’. 232

25. Penutup 236

PENUTUP 237

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024