Errata Buku

Muka surat: 13

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat al-Quran, daripada kalimah 'Adam a.s.' kepada 'Muhammad.' 

Muka surat: 11

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat.

Muka surat: 17

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat.

Muka surat: 32

Lampiran

Pembetulan pada kalimah “Sekiranya hamba-Nya berfikir Allah tidak adil…”

Muka surat: 36

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat.

Muka surat: 52

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat.

Muka surat: 59-60

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat.

Muka surat: 87

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat. Daripada ‘Allah memakbulkan’ kepada ‘Allah menerima.’

Muka surat: 104

Lampiran

​Pembetulan pada ayat ‘ini berkaitan penetapan

minda. Apabila seseorang berfikir seperti yang difikirakan, justeru itulah yang terjadi.’

Muka surat: 142

Lampiran

​Tambahan pada penjelasan ayat Al-Quran. Ayat ini mengupaskan tentang putus asa yang berpunca daripada kelemahan iman dan menyebabkan murtad.

Muka surat: 165

Lampiran

Pembetulan pada terjemahan ayat.

Muka surat: 382

Lampiran

​Pembetulan pada muka surat 382 buku Rahsia Tulisan Al-Quran.

Ayat: 'dengan tujuan menampilkan nilai-nilai yang tetap, berterusan, dan berkedudukan tinggi. Antara keistimewaan-keistimewaan baginda yang dinyatakan dalam Surah al-Baqarah, adalah:'

Muka surat: 181

Lampiran

Muka surat: 47

Lampiran

Muka surat: xvii

Lampiran

Muka surat: 135

Lampiran

Muka surat: 45

Lampiran

Pada muka surat 45 buku Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13 terdapat kesilapan pada teks al-Quran ayat 87 surah Yusuf. Teks sebenar adalah seperti di atas.

Muka surat: 180

Lampiran

RALAT pada mukasurat 180 pada teks al-Quran ayat 107. Teks al-Quran sebenar untuk ayat 107, Surah Al-Isra’ adalah seperti di atas.

Muka surat: vii

Lampiran

Muka surat: 39

Lampiran

Muka surat: 53

Lampiran

Muka surat: 57

Lampiran

Muka surat: 92

Lampiran

12

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024