Buku

Tafsir Surah Al-Kahfi dan Juzuk 15

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-111-2

Muka Surat: 364

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 25 Feb 2019

Kategori: Islam, Islam Umum

Tafsir Surah Al-Kahfi dan juzuk 15 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA.
HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.
Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.
Tafsir Surah Al-Kahfi dan juzuk 15 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai Surah Al-Kahfi dan surah lain dalam juzuk 15.
Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara.
Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Pengantar _______________________________________________ 3
Juzuk 15

Surah al-Isra’ (perjalanan malam) ________________________ 7

Pendahuluan 7

Isra’ dan Mikraj Nabi s.a.w. 9

Al-Isra’ 10

Tentang Masa Terjadinya 14

Kejatuhan Bani Israil 27

Akhlak Muslim (I) 47

Khidmat kepada Ibu Bapa 48

Kaum Keluarga dan Fakir Miskin 59

Akhlak Muslim (II) 66

Zina 69

Harga Nyawa 74

Harta Anak Yatim dan Keteguhan Janji 77

Kejujuran Berniaga 79

Jangan Hanya Menurut Saja 81

Jangan Sombong 82

Menghadapi Kaum Musyrikin 85

Dinding Pembatas 92

Memilih Kata-Kata 98

Satu Negeri Dibinasakan 107

Mukjizat 108

Permusuhan Iblis dengan Manusia 116

Melayari Lautan 122

Kemuliaan Anak Adam 126

Ujian Perjuangan Rasulullah s.a.w. 132

Tahajud 138

Bekerja Menurut Bakat 146

Perihal Roh 148

Wahyu Dipelihara Allah 149

Tentangan 157

Manusia Dirasulkan kepada Manusia 173

Nabi Musa dengan Sembilan Ayat 175

Al-Quran 181

Asmaul Husna 186

Surah Al-Kahfi (Gua) __________________________________ 190

Pendahuluan 190

Ashabul Kahfi (Penghuni gua) (I) 204

Ashabul Kahfi (II) 211

Keadaan Mereka Dalam Gua itu 219

Beberapa Catatan Kesimpulan Tentang Ashabul Kahfi 234

Perbandingan Kahfi Bulaqak dengan Kahfi Efesus 239

Membentuk Pendukung Cita 242

Perumpamaan Orang yang Lupa Diri 250

Perumpamaan Hidup di Dunia 261

Al-Baqiyatus Solehah 264

Pimpinan Iblis 269

Manusia Banyak Bantahan 275

Nabi Musa Pergi Berguru (I) 282

Nabi Musa Pergi Berguru (II) 288

Beberapa Keterangan 301

Tentang Nabi Khidir 304

Kenang-Kenangan 308

Zulkarnain (Yang Empunya Dua Tanduk) (I) 312

Zulkarnain (Yang Empunya Dua Tanduk) (II) 319

Siapakah Zulkarnain Itu? 325

Dari Hal Yakjuj dan Makjuj 329

Yakjuj dan Makjuj Sudah Lama Tersebut 332

Tanda Kiamat Telah Dekat 337

Bibliografi_____________________________________________ 351

Catatan ________________________________________________ 355

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Muka surat: 180

Lampiran

RALAT pada mukasurat 180 pada teks al-Quran ayat 107. Teks al-Quran sebenar untuk ayat 107, Surah Al-Isra’ adalah seperti di atas.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024