Buku

Tafsir Surah Al-Fatihah dan Juzuk 1

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Online (Versi Cetak)
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-190-7

Muka Surat: 432

Saiz: 6X9

Tarikh Terbit: 20 Sep 2018

Tafsir Surah Al-Fatihah dan Juzuk 1 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Al-Fatihah dan Juzuk 1 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai asal usul kewujudan Tafsir Al-Azhar yang menjadi karya teragung beliau. Selain itu ia adalah tafsir Al-Quran berkaitan surah Al-fatihah dan Juzuk 1 iaitu sebahagian daripada surah Al-Baqarah. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Kata Pengantar

Mukadimah

Pendahuluan

Al-Quran

I’jazul Quran

Isi Mukjizat Al-Quran

Al-Quran Lafaz dan Makna

Mentafsirkan Al-Quran

Israiliyyat itu Dapat Kita Bahagiankan Kepada Tiga

Erti Takwil Hampir Sama dengn Tafsir

Haluan Tafsir

Mengapa Dinamakan Tafsir Al-Azhar

Hikmah Ilahi

Sungguh Allah Maha Kuasa!

Aneh Tetapi Benar


SURAH AL FATIHAH

Apa Sebab?

Sekarang Tentang Erti Ibadah

Al-Fatihah sebagai Rukun Solat

Di Antara Jahar dan Sirr

Dari Hal Amin

Al-Fatihah dengan Bahasa Arab

Kesimpulan


SURAH AL-BAQARAH (JUZUK 1)

Pendahuluan

Takwa dan Iman

Kufur

Apa Erti Kafir?

Apa Sebab Orang Menjadi Kafir?

Nifak (1)

Nifak (2)

Malaikat dan Khalifah

Tentang Khalifah

Dakwah kepada Bani Israel

Menyembelih Lembu Betina

Sopan Santun Kepada Rasulullah s.a.w.

Perjuangan Nabi Ibrahim

Menjadi Imam Sesudah Lulus Ujian


NOTA HUJUNG


Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2021