Buku

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-109-9

Muka Surat: 216

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 17 Apr 2019

Kategori: Agama

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab.

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 13, iaitu sambungan Surah Yusuf dan Surah Ar-Ra’d. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Pengantar juz 13__________________________________________ 3

Surah Yusuf (nabi yusuf a.s.)_______________________________ 9

Nabi Yusuf Menjadi Bendahara 10

Saudara-Saudara Yusuf Telah Datang 22

Siasat Nabi Yusuf Untuk Menahan Bunyamin 32

Saudara-saudara Nabi Yusuf Pulang Kembali kepada

Ayah Mereka 40

Sabar yang Indah dari Yaakub 47

Yaakub Bertemu Anaknya, Yusuf 59

Surah ar-Ra`d (petir)____________________________________ 73

Pendahuluan 73

Surah Ibrahim (Nabi ibrahim a.s.)________________________ 141

Pendahuluan 141

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Muka surat: 45

Lampiran

Pada muka surat 45 buku Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13 terdapat kesilapan pada teks al-Quran ayat 87 surah Yusuf. Teks sebenar adalah seperti di atas.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024