Buku

PDA untuk Mesyuarat Berkesan

oleh Fadzli Yusof, Amin Idris a.k.a Abid Abdullah

RM 17.00 / RM 20.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-983-3604-47-0

Muka Surat: 176

Saiz: 9x6x0.4

Tarikh Terbit: 29 Jun 2007

Mesyuarat adalah perkara wajib dalam setiap organisasi. Organisasi cemerlang memanfaatkan mesyuarat sebaik mungkin. Mesyuarat yang dilaksanakan ringkas, padat dan tersusun memberikan kesan optimum kepada organisasi. Mesyuarat seperti inilah yang dinamakan mesyuarat berkesan.

Mengapa Anda Perlu Baca Buku Ini?
Pengenalan

Bahagian I: Memanfaatkan Mesyuarat
PDA 1: Dunia Perlukan Pengurus Mesyuarat yang Lebih Baik
PDA 2: Asas Utama ‘Semasa’ Mesyuarat
PDA 3: Mesyuarat Tidak Formal
PDA 4: Memahami Mesyuarat Formal
PDA 5: Mengapa Mesyuarat Diadakan?
PDA 6: Mengapa Mesyuarat Gagal?
PDA 7: Bila Masanya Anda Memerlukan Mesyuarat?
PDA 8: Mesyuarat Melalui Komunikasi Pelbagai

Bahagian II: Persediaan Mesyuarat
PDA 9: Siapa Ahli Mesyuarat?
PDA 10: Ada Apa dengan Agenda?
PDA 11: Mesyuarat… Di Mana?
PDA 12: Peralatan Ibarat Senjata
PDA 13: Mengelakkan Persiapan Mesyuarat Bermasalah
PDA 14: Memilih Jenis Mesyuarat yang Sesuai

Bahagian III: Menghadiri Mesyuarat
PDA 15: Dilihat dan Didengar
PDA 16: Mendengar dengan Penuh Minat
PDA 17: Mengendalikan Masalah
PDA 18: Menyediakan Minit Mesyuarat
PDA 19: Bagaimana Menjadi Ahli Mesyuarat Aktif

Bahagian IV: Mempengerusikan Mesyuarat
PDA 20: Permulaan yang Menjanjikan Kejayaan
PDA 21: Memimpin Mesyuarat
PDA 22: Jangan Menyeleweng!
PDA 23: Memahami Ahli Mesyuarat
PDA 24: Sistematik dalam Membuat Keputusan
PDA 25: Memastikan Mesyuarat Terkawal
PDA 26: Mempengerusikan Mesyuarat
PDA 27: Menggunakan Kaedah Enam Topi Berfikir
PDA 28: Kesimpulan dan Tindakan Susulan

Bibliografi
Biodata

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024