Buku

Sejarah Khalifah Rasulullah

oleh Dato Dr. Zulkifli Mohd. Yusoff

RM 18.00 / RM 20.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-5137-07-5

Muka Surat: 152

Saiz:

Tarikh Terbit: 3 Nov 2008

“Sesiapa yang masih tetap hidup daripada kalian selepas aku meninggal dunia, maka sungguh dia akan melihat perselisihan yang keras. Oleh sebab itu, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa
rasyidin, gigitlah sunnah para khalifah itu dengan gigi gerahammu.”


(H.R. Nasaie dan Tirmizi)

Dedikasi


Pendahuluan


Khalifah 1: Abu Bakar al-Siddiq

Keislaman Abu Bakar
Sifat-sifat Abu Bakar
Kedudukan Abu Bakar dalam Masyarakatnya
Keimanan Abu Bakar
Pengorbanan Abu Bakar
Petunjuk Rasulullah tentang KeutamaanAbu Bakar
Di antara petunjuk-petunjuk itu adalah
Abu Bakar Pengganti Rasulullah
Abu Bakar Menyampaikan Penjelasan Kepemimpinan
Pengkhususan Harta bagi Pemimpin
Sumbangan Abu Bakar
Mengumpulkan Quran Karim
Hayat Akhir Abu Bakar

Khalifah 2: Umar bin Khattab

Keislaman Umar
Sifat-sifat Umar
Kedudukan Ummar di sisi Kaumnya
Keimanan Umar
Kewibawaan Umar
Ketegasan Umar dalam kebenaran
Sikap Umar
Umar bin Khattab Menerima Kepemimpinan
Khutbah Umar bin Khattab
Sumbangan Umar bin Khattab
Meneruskan Perluasan pemerintahan Islam
Asas Peraturan Pemerintahan
Hayat Akhir Umar

Khalifah 3: Usman bin Affan
Keislaman Usman
Sifat-sifat Usman
Pengorbanan Usman
Usman menjadi pemimpin
Kekeliruan dalam Pemilihan Pemimpin
Fitnah Terhadap Usman
Laporan Saif bin Umar tentang Fitnah
dan Pembunuhan Usman
Sumbangan Umar
Penaklukan Daerah-daerah Islam
Mengemas Kini Peraturan Pemerintahan

Khalifah 4: Ali bin Abi Talib
Keislaman Ali
Sifat-sifat Ali
Keutamaan Ali
Pengorbanan Ali
Ali menjadi Pemimpin
Sikap Ali terhadap Pembunuh Usman
Fitnah pada Masa Pemerintahan Ali
Sumbangan Ali terhadap Masyarakat
Pemberontakan terhadap Ali
Hayat akhir Ali
Tahun Penyatuan dan Kesepakatan bagi Orang Islam

Penutup


Nota Hujung


Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024