Buku

Falsafah Hidup Edisi 2023

oleh HAMKA

RM 32.00 / RM 35.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-954-5

Muka Surat: 460

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 15 Feb 2023

Takjub, hairan, dan terasa bahawa diri kita dipenuhi oleh tanda tanya, seribu macam ataupun satu tanda tanya.

“Apakah ini? Dari manakah datangnya? Apakah kesudahannya?”

Rahsia dan penuh rahsia.

Bila sedang berfikir hendak menyelidiki, hendak tahu apakah rahsia itu, kembalilah segala tanya yang sulit tadi kepada yang bertanya, “Mengapa saya bertanya? Siapa saya?”

Rahsia.

Demikianlah terus menerus, falsafah tidak akan berhenti, selama manusia masih berfikir selama manusia masih bertanya, selama batin manusia masih merasa adanya rahsia itu.

NOTA PENERBIT

GURUKU A.R. SUTAN MANSUR

PENGANTAR FALSAFAH HIDUP

PERSEMBAHAN KEPADA

TUAN GURU A.R. SUTAN MANSUR

BAB SATU

Hidup

Akal untuk Manusia

Mengatur Keria

Akal

Alamat

Timbangan Orang Berakal

Memperhalusi Akal

Tanda Orang Berakal

Guna Akal

BAB DUA

lImu dan Akal

Tujuan Akal

Akal dan Hawa

Perjuangan Akal dan Hawa Nafsu

Jahil

Keutamaan Ilmu

BAB TIGA

Undang-Undang Islam

Keutamaan

Cinta

Buah Keutamaan Budi

Didikan Keutamaan

Keutamaan Dan Kewaiipan

Perangai Utama Menurut Anjuran Islam

BAB EMPAT

Adab Kesopanan

Adab Diri Terhadap Makhluk

Beberapa Contoh Kesopanan dalam Islam

Kesopanan Terhadap Rasulullah s.a.w.

Kesopanan Terhadap Tuhan

Kemenangan

BAB LIMA

Sederhana

Sederhana Niat dan Tujuan

Sederhana Berfikir

Sederhana Mengeluarkan Perasaan

Sederhana Keperluan Hidup

Sederhana dalam Sukacita

Sederhana pada Harta Benda

Sederhana Mencari Nama

Sederhana Mencari Pangkat

Didikan Kesederhanaan

BAB ENAM

Berani

Keberanian Budi

Buah Keberanian

Dengan Keberanian Mencapai Kemerdekaan

Kemuliaan

Muru’ah

Cita-Cita

Percaya kepada Diri Sendiri

BAB TUJUH

Keadilan

Kemerdekaan Menyatakan Fikiran

Kemerdekaan Beragama

Apa Sebab Teriadi Pemisahan Gereja dengan Negara

Di Manakah Pemisahan Agama dengan Negara

Negara-Negara Moden yang

Berdiri kerana Agama

Lahirnya Panca Sila di Indonesia

Islam dan Negara

Kemerdekaan Hak Milik

Agama dan Kesaktian

Hikmat Keadilan

Keadilan dan Pemegang Pemerintahan

Bagaimana Supaya Kita Merdeka

BAB LAPAN

Persahabatan

Mencari Sahabat

Persahabatan Dan Perempuan

BAB SEMBILAN

Islam Pembentuk Pandangan Hidup

KESIMPULAN

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023