Buku

Ayahku Edisi 2023

oleh HAMKA

RM 38.00 / RM 41.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-960-6

Muka Surat: 600

Saiz: 4.5X7.25 INCI

Tarikh Terbit: 28 Feb 2023

Kategori:

Menulis riwayat hidup Almarhum Syeikh Abdul Karim Amirullah atau Dr. H.A.K. Amrullah,

sama ertinya dengan menulis bagaimana pembangunan agama Islam di Minangkabau,

negeri yang dikenali kerana sulitnya lantaran pembangunan agamanya dan kekerasan

adatnya.

Cuma saya harus menjaga satu perkara yang amat penting, iaitu kecintaan anak kepada

ayah, sekali-sekali jangan hendaknya saya lupa akan keadilannya, sehingga saya menulis

tentang kebaikannya dengan berlebih-lebihan. -HAMKA

Pengantar Penerbit 1

Pendahuluan Edisi 1950 2

Pendahuluan Edisi 1957 7

Pendahuluan Edisi 1963 11

Agama Islam di Minangkabau 15

Nenek Moyang Ayahku 56

Ayahku 97

Negeri Sungai Batang 116

Memulakan Perjuangan 131

Semangat Pembaharuan Islam dan Mengalirnya ke Indonesia 161

Zaman Pergerakan 193

Melawat ke Mesir 256

Perjuangan Baru 275

Hubungannya

dengan Muhammadiyah 307

Cermin Terus dan Pelita 324

Sebab-Sebab Diasingkan 336

Di Tanah Pembuangan 355

Kenang-Kenangan pada Zaman Jepun 391

Sekeliling Peribadinya 406

Karangan-Karangannya 427

ilustrasi secara daripada

Keluarganya 432

Cita-Citanya 436

Orang-Orang di Sekelilingnya 444

Ulama-Ulama yang

Sezaman dengan Beliau 454

Ulama-Ulama yang Menentangnya 476

Murid-Muridnya 491

Dua Wanita 518

Harinya yang Terakhir 532

Letak Ayahku dalam Sejarah Pembangunan Islam di Indonesia 543

Hanya Allah 560

Dengan Nama Allah Saya Mulai

dan Kepadanya Saya Memohonkan Petunjuk 562

Akhirat Kalam 587

Penutup 588

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024