Buku

Pandangan Hidup Muslim

oleh HAMKA

RM 39.00 / RM 42.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-629-7564-34-0

Muka Surat: 344

Saiz: 6 x 9

Tarikh Terbit: 25 May 2023

Kategori:

Hidup manusia bukanlah semata-mata makan, minum, kahwin, beranak, dan mati. Pandangan Hidup Muslim bukanlah menurunkan dariat kehidupan insan kepada asalnya sebagai binatang. Hidup manusia mempunyai tujuan lebih tinggi, lebih murni. Hidup adalah tugas. Hidup adalah risalah.

Hidup bukanlah semata-mata menguruskan benda mati-matian, tidak putus-putus. Bangun pagi, kerja, pulang ke rumah dan makan. Kemudian, kembali pula, keria pula, makan pula, dan tidur. Hal yang begitu hanyalah alat yang mati, bukan manusia yang hidup. Alat memang begitu; tekan butang, berputar, isi bahan api dan istirahatkan. Namun. insan bukan begitu sebab dia mempunyai ‘sesuatu’ yang lebih tinggi, lebih luhur.

Pengantar Penerbit….......................................................................................vi

Pengantar Penyusun….................................................................................viii

 1. Istiqamah…......................................................................................1
 2. Mencari Dia….................................................................................9
 3. Yang Sebaik-Baiknya Umat…....................................................63
 4. Berfikir Bebas, Tetapi Terbatas ...............................................73
 5. Hidup dan Keindahan ..............................................................81
 6. Cahaya Baru bagi Dunia….........................................................89
 7. Lunik III Mencapai Bulan…......................................................99
 8. Solat pada Zaman Moden ......................................................107
 9. Apakah Itu Hidup?...................................................................121
 10. Dari Jendela Ilmu…...................................................................139
 11. Dari Jendela Seni…...................................................................145
 12. Kesatuan Sejati….......................................................................155
 13. Tidak Semata-Mata Benda .....................................................165
 14. Kufur dan Iman…......................................................................175
 15. Yang Benar ................................................................................185
 16. Tujuh Belas Ramadan…...........................................................193
 17. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! ......................201
 18. Ilmu Agama…............................................................................209
 19. Percaya kepada Allah…............................................................221
 20. Wajah yang Bersinar…..............................................................233
 21. Mencintai Tanah Air, Kemanusiaan dan Islam…................247
 22. Masa Hadapan Agama…..........................................................277
 23. Kebudayaan Dilihat dari Aspek Ajaran Islam…..................299
 24. Akal dan Khayal (Imaginasi)..................................................313

Tentang HAMKA….....................................................................................329

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024