Buku

Tafsir Juz ‘Amma

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-221-8

Muka Surat: 444

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 12 Oct 2018

Tasfsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA.

HAMKA telah menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.

Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara.

Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Pendahuluan
Pengantar Juzuk 30 Surah An-Naba’
Berita yang Besar! Alangkah Hebatnya Penciptaan Allah Hari Keputusan Penderitaan dalam Neraka Jahannam Nikmat Syurga bagi yang Bertakwa Surah An-Nazi`aat
Bila Kiamat Datang Sedikit Peringatan tentang Musa Hal-Ehwal Hari Kiamat Surah `Abasa
Itab yang Merupakan Cinta Peringatan! Insan yang Melupakan Asalnya Rezeki Manusia Peristiwa di Hari Kiamat Surah At-Takwiir
Apabila dan Apabila Sumpah Surah Al-Infithaar
Sikap Manusia Yang Berbakti dan yang Derhaka Surah Al-Muthaffifiin
Penimbang Yang Curang Jalan Curang Jangan Ditempuh Nikmat di Syurga Surah Al-Insyiqaaq
Kehancuran Kamu akan Menemui Allah Surah Al-Buruuj
Cerita dan Peristiwa Tentera-tentera Surah Ath-Thaariq
Bintang Thariq Semua Dipelihara Renungkanlah dari mana Asalmu Surah Al-A`laa
Ucapan Kesucian bagi Allah Kelebihan Surah Ini Surah Al-Ghaasyiyah
Wajah yang Berseri-seri Renungkanlah! Surah Al-Fajr
Cuba Perhatikan! Kalau Iman Tak Ada Insafilah! Surah Al-Balad
Surah Asy-Syams
Surah Al-Lail
Surah Adh-Dhuhaa
Surah Al-Insyiraah
Surah At-Tiin
Surah Al-`Alaq
Surah Al-Qadr Surah Al-Bayyinah
Surah Az-Zalzalah
Beberapa Kemungkinan Dunia Musnah Surah Al-`Adiyat
Kepentingan Kuda di Medan Perang Surah Al-Qaari`ah
Surah At-Takaatsur
Surah Al-`Ashr
Surah Al-Humazah
Surah Al-Fiil
Surah Quraisy
Surah Al-Maa`uun
Surah Al-Kautsar
Surah Al-Kaafiruun
Pelengkap Surah An-Nashr
Surah Al-Lahab
Surah Al-Ikhlaash
Surah Al-Falaq
Benarkah Nabi Muhammad S.a.w. Pernah Kena Sihir? Surah An-Naas
Bibliografi

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024