Tafsir Surah Yasin dan Juzuk 23
oleh HAMKA


Versi Cetak

RM 25

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 28
Format:
Saiz: 6" x 9"

Jumlah Muka Surat: 368

ISBN-13: 978-967-481-155-6

Tarikh Terbit: 25 Feb 2019

Imprint: PTS Publishing House


Versi eBook

Tafsir Surah Yasin dan Juzuk 23 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab. Tafsir Surah Yasin dan Juzuk 23 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang seringkali dibaca pada setiap malam jumaat di surau dan masjid. HAMKA mengupas makna pada surah yang seringkali dibaca ini. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

PENGANTAR 3

SURAH YASIN (YASIN) ___________________________________ 9

Tiga Orang Utusan Allah 25

Kisah Lelaki itu 32

Menilik Kekayaan Allah Dalam Alam 43

Peredaran Falak 53

Keindahan Laut 58

Bila Kiamat Datang 71

Sesalan Allah Terhadap Anak Adam 80

Al-Quran Bukan Syair 90

Binatang Ternak 96

Perhatikanlah Asal Kejadianmu! 104

SURAH AS-SAFFAT (Yang Berbaris-baris)_________________111

Pendahuluan 111

Barisan Malaikat 116

Kejadian Malaikat 126

Penderitaan 133

Tolak Bertolak Kesalahan 138

Tanya Bertanya Penduduk Syurga 151

Pohon Zaqqum? 158

Cerita Nabi Nuh 166

Cerita Nabi Ibrahim (I) 171

Ibrahim dan Berhala-berhala Kaumnya 177

Cerita Nabi Ibrahim (II) 186

Siapakah yang Hendak Dikorbankan? Ismailkah atau Ishaq? 195

Cerita Nabi Musa dan Harun 203

Nabi Ilyas 207

Nabi Luth 213

Nabi Yunus 217

Persoalan untuk Direnungkan 224

Suatu Peringatan kepada Kaum Musyrikin 229

Janji Allah SWT kepada Rasul-rasul-Nya 233

Surah Sad (Sad) ___________________________________ 241

Pendahuluan 241

Keingkaran kepada Rasul dan Ajaran Tauhid 246

Tempelak Atas Musyrikin 256

Dua Orang Memohon Penyelesaian Perkara 266

Nabi Sulaiman dan Kuda-kudanya 289

Ujian terhadap Nabi Sulaiman 296

Hamba Kami Ayyub 306

Nikmat Syurga 322

Nasib di Neraka 327

Berita Besar 333

Perintah Sujud kepada Manusia 342

Iblis Diberi Kesempatan 348

CATATAN _____________________________________________ 359


Buku Berkaitan

Berita


Errata