Tafsir Al-Azhar Juzuk 2
oleh HAMKA


Versi Cetak

RM 25

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM
Format:
Saiz: 6" x 9"

Jumlah Muka Surat: 376

ISBN-13: 978-967-481-044-3

Tarikh Terbit: 21 Apr 2017

PTS Publishing House


Versi eBook

Tafsir Al­-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, iaitu Profesor Dr. Haji AbdulMalik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA telah menggunakanbeberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-­Quran, tafsir Al­-Quran dengan hadith, tafsir Al­-Quran dengan pendapat sahabatdan tabi’in, dan tafsir Al­-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau jugamentafsirkan Al­-Quran dengan menggunakan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiridengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Al­-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat­ayat Al­-Quran dengan ungkapan yang teliti,menjelaskan makna­makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, danmenghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya denganpendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau HAMKA lahir di Nagari Sungai Batang,Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau adalah seorangulama dan sasterawan besar nusantara, khususnya di Indonesia. Beliau menjawat jawatan PresidenMajelis Ulama Indonesia (MUI), sebelum terjun dalam bidang politik. Antara karya beliau yangterbesar adalah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah, TasawufModen, Sejarah Umat Islam, dan Tafsir Al­-Azhar. Beliau meninggal dunia di Jakarta pada 24 Julai1981 ketika berusia 73 tahun, dan telah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

- Pengantar Juzuk 2

- Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)

- Dari Hal Kiblat (I)

- Dari Hal Kiblat (II)

- Dari Hal Kiblat (III)

- Menghadapi Percubaan Hidup

- Sa’i di Antara Shafa dan Marwah

- Mengenal Allah dengan Memperhatikan Alam

- Di Antara Pengikut dan Yang Diikut

- Kerana Cari Makan

- Soal Makanan

- Makanan yang Haram

- Menyembunyikan Kebenaran

- Qisas

- Wasiat

- Puasa

- Pengaruh Doa

- Pakaian

- Harta Tidak Halal

- Dari Hal Hilal dan Tanyakanlah Sesuatu kepada Ahlinya

- Keizinan Berperang Mempertahankan Diri

- Berjuang pada Jalan Allah

- Syari’at Haji dan Umrah

- Kebohongan Hidup

- Perintah Berperang

- Minuman Keras dan Perjudian

- Memilih Teman Hidup

- Bersumpah

- Sumpah Menjauhi Isteri (al-Ilaa’)

- Talak

- Rujuk Sebelum Lepas Iddah

- Talak dalam Hukum Kristian

- Jangan Main Paksa

- Menyusukan Anak

- Iddah Berkabung

- Terkena Hati kepada Perempuan dalam Iddah

- Talak Sebelum Disetubuhi

- Wasiat Tentang Isteri

- Mut’ah

- Jangan Takut Mati, Supaya Hidup

- Memilih Pemimpin

Buku Berkaitan

Berita

Belajar dari HAMKA - Seorang Ulama Autodidak

Kelahiran seorang ulama atau cendekiawan yang ilmu pengetahuannya lahir dari bahan-bahan pembacaannya sedari kecil sehingga... Selanjutnya»

5 Buku Rujukan Agama Rentas Zaman

Sesetengah buku hanya mampu hidup dan bertahan pada musim ataupun trend tertentu yang sedang popular.... Selanjutnya»


Errata