Buku

Tafsir Al-Azhar Juzuk 2

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Online (Versi Cetak)
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-044-3

Muka Surat: 376

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 21 Apr 2017

Tafsir Al­-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, iaitu Profesor Dr. Haji AbdulMalik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA telah menggunakanbeberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-­Quran, tafsir Al­-Quran dengan hadith, tafsir Al­-Quran dengan pendapat sahabatdan tabi’in, dan tafsir Al­-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau jugamentafsirkan Al­-Quran dengan menggunakan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiridengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Tafsir Al­-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat­ayat Al­-Quran dengan ungkapan yang teliti,menjelaskan makna­makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, danmenghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya denganpendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau HAMKA lahir di Nagari Sungai Batang,Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908. Beliau adalah seorangulama dan sasterawan besar nusantara, khususnya di Indonesia. Beliau menjawat jawatan PresidenMajelis Ulama Indonesia (MUI), sebelum terjun dalam bidang politik. Antara karya beliau yangterbesar adalah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah, TasawufModen, Sejarah Umat Islam, dan Tafsir Al­-Azhar. Beliau meninggal dunia di Jakarta pada 24 Julai1981 ketika berusia 73 tahun, dan telah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

- Pengantar Juzuk 2

- Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)

- Dari Hal Kiblat (I)

- Dari Hal Kiblat (II)

- Dari Hal Kiblat (III)

- Menghadapi Percubaan Hidup

- Sa’i di Antara Shafa dan Marwah

- Mengenal Allah dengan Memperhatikan Alam

- Di Antara Pengikut dan Yang Diikut

- Kerana Cari Makan

- Soal Makanan

- Makanan yang Haram

- Menyembunyikan Kebenaran

- Qisas

- Wasiat

- Puasa

- Pengaruh Doa

- Pakaian

- Harta Tidak Halal

- Dari Hal Hilal dan Tanyakanlah Sesuatu kepada Ahlinya

- Keizinan Berperang Mempertahankan Diri

- Berjuang pada Jalan Allah

- Syari’at Haji dan Umrah

- Kebohongan Hidup

- Perintah Berperang

- Minuman Keras dan Perjudian

- Memilih Teman Hidup

- Bersumpah

- Sumpah Menjauhi Isteri (al-Ilaa’)

- Talak

- Rujuk Sebelum Lepas Iddah

- Talak dalam Hukum Kristian

- Jangan Main Paksa

- Menyusukan Anak

- Iddah Berkabung

- Terkena Hati kepada Perempuan dalam Iddah

- Talak Sebelum Disetubuhi

- Wasiat Tentang Isteri

- Mut’ah

- Jangan Takut Mati, Supaya Hidup

- Memilih Pemimpin

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2021