Buku

Tafsir Surah Al-Waqiah dan Juzuk 27

oleh HAMKA

RM 25.00 / RM 28.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-159-4

Muka Surat: 388

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 25 Feb 2019

Kategori: Islam, Islam Umum

Tafsir Surah Al-Waqiah dan Juzuk 27 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab. Tafsir Surah Al-Waqiah dan Juzuk 27 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang terdapat dalam juzuk 27 seperti Surah Al-Waqiah dan Surah Ar-Rahman. Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Pengantar ___________________________________________ 3

Surah Az-Zariyat (angin berembus)__________________ 7

Balasan di Hari Pembalasan 17

Renungan untuk Mencari Keyakinan 22

Tentang Nabi Ibrahim 26

Tentang Nabi Musa 36

Tentang Bumi dan Langit 43

Tentang Manusia dan Jin 50

Surah At-Tur (bukit) 57

Pendahaluan 57

Apa yang Diamal Itulah yang Didapat 77

Mari Cuba Terangkan! 86

Mari Teruskan Penerangan 95

Surah an-Najm (bintang) 105

Pendahaluan 107

Tutur Nabi Ialah Wahyu 110

Di Sidratil Muntaha 119

Dakwaan Kamu Hanya Sangkaan 136

Orang yang Mementingkan Diri Sendiri 149

Kekuasaan Allah Maha Luas 157

Peringatan! 164

Surah al-Qamar (bulan) 173

Pendahuluan 173

Bulan Terbelah Dua 176

Kaum Nuh Pernah Mendustakan 190

Kaum `Ad Juga Mendustakan 196

Kaum Luth Sama Mendustakan 204

Kaum Firaun Turut Mendustakan 209

Surah ar-Rahman (yang maha pemurah) 219

Pendahuluan 219

Ciptaan Manusia, Ciptaan Jin 233

Jika Sanggup Melintasi Penjuru Langit 243

Bidadari Syurga 258

Surah al-Waqi’ah (peristiwa yang terjadi) 269

Pendahuluan 269

Peristiwa Yang Besar 272

Sifat Syurga 277

Sifat Neraka 292

Renungan Tentang Ciptaan allah 300

Siapa Yang Turunkan Air? 306

Jangan Pandang Enteng! 317

Surah Al-Hadid (besi) 323

Pendahuluan 323

Semuanya Bertasbih Kepada Allah 326

Anjuran Untuk Berinfak 341

Tentang Khusyuk 352

Berlumbalah Mencari Ampunan! 364

Bibliografi 377

Catatan 381

Tafsir Surah Muhammad dan Juzuk 26

Tafsir Surah As-Syu’ara’ dan Juzuk 19

Tafsir Surah Al-Ahzab dan Juzuk 22

Tafsir Surah Al-Anfal dan Juzuk 9

Tafsir Surah Al-A’raf dan Juzuk 8

Tafsir Surah Al-An’am dan Juzuk 7

Tafsir Surah An-Nur dan Juzuk 18

Tafsir Surah Yunus dan Juzuk 11

Tafsir Surah An-Nahl dan Juzuk 14

Tafsir Surah Al-Ankabut dan Juzuk 20

Tafsir Surah Az-Zumar dan Juzuk 24

Tafsir Surah Ad-Dukhan dan Juzuk 25

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28

Tafsir Surah Al-Anbiyaa’ dan Juzuk 17

Tafsir Surah At-Taubah dan Juzuk 10

Tafsir Surah Maryam dan Juzuk 16

Tafsir Surah Ibrahim dan Juzuk 13

Tafsir Surah Yusuf dan Juzuk 12

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ayahku

Tuan Direktur

Di Bawah Lindungan Ka’bah

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024